" class="part-icon-bars">

68048 Resultats de la cerca: ""

Comentaris  5035 resultats

Today, more and more startups and companies need software development. Sophisticated software solutions are especially in-demand in the healthcare, telecommunications, and fintech...
Thanks to this article I can learn more. Expand my knowledge and abilities. Actually the article is very real. https://www.mybkexperience.one/
Proposta: Biomassa forestal
Si, a part de la PROENCAT el “Document d’objectius i propòsit” ho diu clarament.
Ara be, en el mateix document punt "2.3 Zonificació del territori", diu clarament:
Independentment del mètode de...
In the vibrant city of Jaipur, where tradition meets modernity, the demand for sustainable transportation solutions has witnessed a significant upsurge. Electric motorcycles, scooters, and bicycles...
In recent years, the world has witnessed a remarkable shift towards sustainable transportation options. With the pressing need to reduce carbon emissions and embrace eco-friendly alternatives,...
Greenpeace dona suport a les energies renovables. Primer parla de fer canvi en el consum, segon,panells fotovoltaics i autoconsum ( que aquí a Espanya durant molts anys ha sigut una quimera, no es...
Hem de canviar de model de consum energètic.
No podem dedicant-se a destruir fauna i espais naturals per tal de mantenir el nostre ritme de consum energètic.
The goals of PROENCAT 2050 for wind power are severe, to decarbonize society, including a proficiency improvement of more than 40%. You really want to change your mindset. Scenes should be changed,...
Perfecte. Mirant les xifres de la PROENCAT, tot és necessari i ben rebut. Es qüestió de posar xifres i dades per qué és el que permet decidir. De quina potència estem parlant? . Jo vaig tenir...
Hi ha models per generar electricitat amb les hidroelèctriques actuals amb circuit tancat i amb líquids inclús mes densos i sense evaporació que ajudarien s fer energia sense potser ser necessària...
Un model de decreixement ja ho és, amb les xifres de la PROENCAT 2050, estem parlant de reduir de 15.000 ktep (tona equivalent de petroli, com a mesura d'energia) de 2022 a 10.000 ktep de 2050....
Bé. tot són punts de vista. Crec que s'ha de donar impuls a l'autoconsum i cal trobar fórmules de participació colectiva en els grans projectes de renovables, pero la realitat és que els costos de...
Si potser cal un model de decreixement , i penalització del consum, de manera que no caldria tanta generació energètica.
Aixo de l’estudi meticulós ho dius tu. N’hi molts d’ells en estudi , d’altres ja comencen a estar en procés judicial ,per lo que l’ estudi no se jo si ha estat meticulós o si per altre banda s’...
Crec que el plantejament es erroni. Si dius que la energia ha de ser rendible es perquè ha de ser negoci per algú i crec que no ha de ser l’objectiu que alguns pocs es lucrin a costa de malmetre...
Proposta: Biomassa forestal
Això contribuirà a millorar l'eficiència energètica. Però la PROENCAT 2050 deixa clares com s'han de cobrir la major part de les necessitats energètiques del país i quina és la previsió, i com es...
I s'ha de prendre consciència de la dimensió del repte que suposa la transició i la sobirania energètica a Catalunya. sense aquesta visió de la dimensió del repte, no podem entra a discutir si un...
el procés administratiu de tramitació el fa l'administració, que és qui valida la DIA. Les al·legacions formen part del procediment d'informació pública, on pot intervenir qualsevol persona que es...
és l'objectiu, especialment amb la fotovoltaíca, que és més uniforme a tot el país. Amb l'eòlica és diferent, atès que cal un minim de quantitat i qualitat de vent per que sigui rendible.
I els consumidors d'aquella energia, no? Al final la fan perquè la consumim... som els consumidors, que necessitem consumir energia verda, per tant també hem de participar en aquest cost.
del que...