" class="part-icon-bars">

79101 Resultats de la cerca: ""

Comentaris  6067 resultats

Proposta: Dialectes catalans
Thanks for sharing this information, Very informative and amazing content.
https://www-upsers.us
UPSers
totalment d'acord
Molt d´acord! tinc una finca de 4 ha inclosa dintre d´una zona de foment per la gestió d´incendis forestals i vull dur a terme una activitat ramadera i ja m´estan complicant la iniciativa...
Molt d´acord! tinc una finca de 4 ha inclosa dintre d´una zona de foment per la gestió d´incendis forestals i vull dur a terme una activitat ramadera i ja m´estan complicant la iniciativa...
Molt d´acord! tinc una finca de 4 ha inclosa dintre d´una zona de foment per la gestió d´incendis forestals i vull dur a terme una activitat ramadera i ja m´estan complicant la iniciativa...
Afegeixo alguns dels camins imprescindibles que haurien de recuperar-se, per exemple, el camí vell de l'Aleixar al llogarret de Mascabrers, millorar el camí d'accés al Puig d'en Gulló, Rocanys. En...
Em sembla molt bona idea habilitar aparcaments dissuasius propers a l'Aleixar, una de les entrades principals del sud del futur Parc Natural. Una altra possible ubicació podria ser al Coll de la...
Cal mencionar que la zona delimitada actualment fora del PEIN és una àrea que forma part d'un corredor ecològic i constitueix un ecosistema fràgil i amenaçat i no s'entendria que no fos preservat....
És crucial fomentar la col·laboració intercomarcal, superant les fronteres administratives per organitzar cursos, esdeveniments i activitats que abracin una àrea geogràfica més àmplia. Això...
Finalment, per aconseguir una gestió eficaç i una relació positiva amb la comunitat, és essencial promoure les Muntanyes de Prades com a eix identitari. Mitjançant campanyes intensives es pot...
2.Per establir una comunicació efectiva entre el Parc Natural (PN) i la ciutadania, és vital implementar diverses estratègies. Una opció essencial és oferir cursos de coneixement detallats sobre...
En aquest sentit, suggerim la participació activa de sectors econòmics clau, com agricultors, ramaders, empreses turístiques i comerços, assegurant que les perspectives econòmiques locals estiguin...
Pel que fa a la ubicació de la porta d'entrada des de Lleida, un bon punt estratègic d’accés i aparcament podria ser l'ermita de Sant Miquel, situada entre Vilosell i la Pobla de Cérvoles. Aquesta...
5.En el territori, es pot impulsar una varietat d'activitats per millorar l'experiència dels visitants i assegurar la compatibilitat entre elles. Una opció destacada seria promoure els "Banys de...
3.La Pobla de Cérvoles es presenta com un lloc idoni per establir una zona d'aparcament i lleure, especialment a l'àrea de pícnic als peus de la Serra de la Llena. Aquesta ubicació destaca pel seu...
2.Creiem que s’hauria de fer una bona planificació dels camins ja existents i si és necessari crear-ne de nous que connectin i facilitin l’accés a l’interior del parc. El futur PN tindrà una...
5.Es pot destacar una àmplia gamma de productes que reflecteixin una producció respectuosa amb el medi i que incorporin els valors intrínsecs del territori. Des de productes agrícoles fins a...
4.Per impulsar la competitivitat de les explotacions agrícoles tradicionals al Parc Natural, suggerim la implementació d'un certificat específic que validi la qualitat, sostenibilitat i...
3.Creiem que és fonamental conservar el patrimoni arquitectònic del PN, ja que no només contribueix a la identitat local, sinó que també pot tenir valor turístic i educatiu. La preservació...
2.Suggerim prioritzar la utilització del bestiar en zones properes als municipis i espais habitats, ja que aquesta pràctica pot tenir beneficis tangibles en la prevenció d'incendis forestals i en...