" class="part-icon-bars">

10760 Resultats de la cerca: ""

 Torna als resultats

Participants  0
Grups  0
Consells de participació  0
Publicacions  0
Challenge  0
Problem  0
Solution  0
Comentaris  0

Processos participatius  407 resultats

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Abordar una regulació que aporti un marc de referència que comprengui tots els mètodes de resolució ...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/07/2023
 • Data de finalització
  20/09/2023
 • Creat el
  25/07/2023
Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

L’objectiu de la consulta és obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspecte...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/07/2023
 • Data de finalització
  08/09/2023
 • Creat el
  21/07/2023
Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte d’ordre pel qual es modifiquen els límits territorials de les àrees bàsiques de salut Sabadell 3B, 4A i 4B
 • Dates
 • Data d'inici
  12/07/2023
 • Data de finalització
  14/08/2023
 • Creat el
  11/07/2023
Tràmit de consulta pública relativa a l’ordre de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya

L’objectiu de la consulta és recollir propostes i suggeriments que puguin millorar el contingut o la...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2023
 • Data de finalització
  20/09/2023
 • Creat el
  30/06/2023
Eleccions de representants de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia

Cal modificar l’actual norma reguladora, el Decret 135/2003, de 10 de juny, que estableix un procedi...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/07/2023
 • Data de finalització
  03/08/2023
 • Creat el
  30/06/2023
Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC)

L'objectiu de la consulta és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessita...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/06/2023
 • Data de finalització
  26/07/2023
 • Creat el
  16/06/2023

Actualització dels preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’A...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/06/2023
 • Data de finalització
  15/07/2023
 • Creat el
  12/06/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació dels programes de formació i inserció del sistema educatiu

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments del professorat i la titularitat dels centr...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/06/2023
 • Data de finalització
  03/09/2023
 • Creat el
  01/06/2023
Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea

La iniciativa proposa crear un cos específic especialitzat en l'àmbit de l’acció exterior de la Gene...

#CosAccioExterior
 • Dates
 • Data d'inici
  17/05/2023
 • Data de finalització
  08/06/2023
 • Creat el
  11/05/2023

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/05/2023
 • Data de finalització
  04/06/2023
 • Creat el
  04/05/2023
Consulta pública prèvia sobre la regulació de les estades de formació del professorat de formació professional a empreses o organismes equiparats

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/04/2023
 • Data de finalització
  29/07/2023
 • Creat el
  27/04/2023
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les norm...

#planificacioaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2023
 • Data de finalització
  11/05/2023
 • Creat el
  12/04/2023
Ordre de modificació de l’annex de l’Ordre 130/2014 de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.
 • Dates
 • Data d'inici
  14/04/2023
 • Data de finalització
  15/05/2023
 • Creat el
  11/04/2023
Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

L'objectiu de la iniciativa és regular, en un únic text, de forma integral les mesures necessàries p...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/03/2023
 • Data de finalització
  11/05/2023
 • Creat el
  10/03/2023
Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

L'objectiu de la iniciativa és revisar i millorar la regulació vigent a la vista de l’experiència pe...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/03/2023
 • Data de finalització
  26/06/2023
 • Creat el
  28/03/2023
Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2023
 • Data de finalització
  20/04/2023
 • Creat el
  23/03/2023
Participació en el projecte del nou hospital de Girona del Campus de Salut

El Servei Català de la Salut està treballant en el projecte del futur Campus de Salut de Girona, que...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/03/2023
 • Data de finalització
  31/07/2023
 • Creat el
  13/02/2023
Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del projecte de decret del registre de delegades...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/03/2023
 • Data de finalització
  12/04/2023
 • Creat el
  16/03/2023
Consulta pública prèvia sobre el projecte de modificació del decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

L'objectiu de la consulta és rebre aportacions sobre les modificacions i millores proposades al Decr...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/03/2023
 • Data de finalització
  18/06/2023
 • Creat el
  16/03/2023
Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de centres i serveis sanitaris de Catalunya

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalun...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2023
 • Data de finalització
  18/04/2023
 • Creat el
  13/03/2023