" class="part-icon-bars">

12159 Resultats de la cerca: ""

 Torna als resultats

Participants  0
Grups  0
Consells de participació  0
Publicacions  0
Challenge  0
Problem  0
Solution  0
Comentaris  0

Processos participatius  481 resultats

Regulació dels vigilants municipals

Aquest decret té l’objectiu d’establir un marc normatiu que doti de seguretat jurídica els serveis d...

#seguretat, administració local
 • Dates
 • Data d'inici
  18/03/2024
 • Data de finalització
  18/04/2024
 • Creat el
  18/03/2024
Provisió de llocs de treball als Mossos d'Esquadra

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació a...

#seguretat, funció pública
 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2024
 • Data de finalització
  29/03/2024
 • Creat el
  14/03/2024
Distincions dels Agents Rurals

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació a...

#medi ambient, emergències
 • Dates
 • Data d'inici
  07/03/2024
 • Data de finalització
  22/03/2024
 • Creat el
  07/03/2024
Estatuts del 112

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments de la ciutadania en relació amb l...

#emergències
 • Dates
 • Data d'inici
  06/03/2024
 • Data de finalització
  20/03/2024
 • Creat el
  06/03/2024
Òrgans de coordinació i col·laboració i òrgans consultius de cooperació al desenvolupament

Els objectius de la proposta són modificar la composició i el funcionament de la Comissió Interdepar...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/03/2024
 • Data de finalització
  31/03/2024
 • Creat el
  28/02/2024
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei d'incorporació en el Codi civil de Catalunya de la regulació de les fonts no contractuals de les obligacions.
 • Dates
 • Data d'inici
  29/02/2024
 • Data de finalització
  29/03/2024
 • Creat el
  29/02/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral
 • Dates
 • Data d'inici
  20/02/2024
 • Data de finalització
  21/04/2024
 • Creat el
  20/02/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya
L’article 69 de la LTAIPBG preveu la participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives nor...
 • Dates
 • Data d'inici
  15/02/2024
 • Data de finalització
  11/03/2024
 • Creat el
  15/02/2024
Avantprojecte de llei de participació ciutadana

L’Avantprojecte de llei de participació ciutadana vol regular i garantir el dret de participació ciu...

#LleiParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  08/03/2024
 • Creat el
  29/01/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret regulador de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/02/2024
 • Data de finalització
  23/02/2024
 • Creat el
  08/02/2024
Consulta Pública Prèvia a l’elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 • Dates
 • Data d'inici
  25/01/2024
 • Data de finalització
  25/02/2024
 • Creat el
  23/01/2024
PACTE NACIONAL DE SALUT

Presentació

Els canvis sociodemogràfics, epidemiològics, tecnològics i la mateixa demanda de la socie...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/01/2024
 • Data de finalització
  23/02/2024
 • Creat el
  02/10/2023
Projecte de decret pel qual s’estableix la vacunació antiràbica obligatòria i altres mesures sanitàries bàsiques per als animals de companyia.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutad...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/01/2024
 • Data de finalització
  19/02/2024
 • Creat el
  16/01/2024
Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es desplega la L...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/01/2024
 • Data de finalització
  09/02/2024
 • Creat el
  09/01/2024
Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya

El Departament de la Presidència inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les n...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/01/2024
 • Data de finalització
  11/03/2024
 • Creat el
  09/01/2024
Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutad...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/12/2023
 • Data de finalització
  21/01/2024
 • Creat el
  22/12/2023