" class="part-icon-bars">

90255 Resultats de la cerca: ""

Processos participatius  500 resultats

Consulta pública prèvia relativa a l’elaboració d’un Projecte d’ordre pel qual es modifiquen els límits territorials de les àrees bàsiques de salut Alt Berguedà i Berga
 • Dates
 • Data d'inici
  10/04/2024
 • Data de finalització
  13/05/2024
 • Creat el
  10/04/2024
Regulació dels vigilants municipals

Aquest decret té l’objectiu d’establir un marc normatiu que doti de seguretat jurídica els serveis d...

#seguretat, administració local
 • Dates
 • Data d'inici
  18/03/2024
 • Data de finalització
  18/04/2024
 • Creat el
  18/03/2024
Provisió de llocs de treball als Mossos d'Esquadra

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació a...

#seguretat, funció pública
 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2024
 • Data de finalització
  29/03/2024
 • Creat el
  14/03/2024
Distincions dels Agents Rurals

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació a...

#medi ambient, emergències
 • Dates
 • Data d'inici
  07/03/2024
 • Data de finalització
  22/03/2024
 • Creat el
  07/03/2024
Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

La iniciativa té per objecte avançar i consolidar el sistema de compra pública corporativa de l’Admi...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/03/2024
 • Data de finalització
  07/05/2024
 • Creat el
  29/02/2024
Estatuts del 112

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments de la ciutadania en relació amb l...

#emergències
 • Dates
 • Data d'inici
  06/03/2024
 • Data de finalització
  20/03/2024
 • Creat el
  06/03/2024
Òrgans de coordinació i col·laboració i òrgans consultius de cooperació al desenvolupament

Els objectius de la proposta són modificar la composició i el funcionament de la Comissió Interdepar...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/03/2024
 • Data de finalització
  31/03/2024
 • Creat el
  28/02/2024
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei d'incorporació en el Codi civil de Catalunya de la regulació de les fonts no contractuals de les obligacions.
 • Dates
 • Data d'inici
  29/02/2024
 • Data de finalització
  29/03/2024
 • Creat el
  29/02/2024
Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica Catalunya Sud

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica als termes municipals de Tortosa i l’Aldea neix de ...

#PDUAEcatsud
 • Dates
 • Data d'inici
  27/02/2024
 • Data de finalització
  31/12/2024
 • Creat el
  30/01/2024
Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la re...

 • Dates
 • Data d'inici
  21/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  20/02/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral
 • Dates
 • Data d'inici
  20/02/2024
 • Data de finalització
  21/04/2024
 • Creat el
  20/02/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya
L’article 69 de la LTAIPBG preveu la participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives nor...
 • Dates
 • Data d'inici
  15/02/2024
 • Data de finalització
  11/03/2024
 • Creat el
  15/02/2024
Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Entre el 2018 i el 2019, l’Observatori del Paisatge va dirigir un procés de participació i consulta ...

#CatàlegPaisatgePenedès
 • Dates
 • Data d'inici
  14/02/2024
 • Data de finalització
  26/07/2024
 • Creat el
  14/02/2024
Avantprojecte de llei de participació ciutadana

L’Avantprojecte de llei de participació ciutadana vol regular i garantir el dret de participació ciu...

#LleiParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  08/03/2024
 • Creat el
  29/01/2024
Consulta pública prèvia sobre el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Lleure

La consulta pretén conèixer el parer de la comunitat educativa sobre la concreció del currículum apl...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  12/02/2024
Consulta pública prèvia sobre el currículum del cicle formatiu de grau superior de Mediació Comunicativa.

La consulta pretén conèixer el parer de la comunitat educativa sobre l'establiment del currículum ap...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/02/2024
 • Data de finalització
  14/05/2024
 • Creat el
  12/02/2024
Participació ciutadana en el projecte de decret regulador de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/02/2024
 • Data de finalització
  23/02/2024
 • Creat el
  08/02/2024
Consulta Pública Prèvia a l’elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 • Dates
 • Data d'inici
  25/01/2024
 • Data de finalització
  25/02/2024
 • Creat el
  23/01/2024