" class="part-icon-bars">

68048 Resultats de la cerca: ""

Processos participatius  413 resultats

Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea

La iniciativa proposa crear un cos específic especialitzat en l'àmbit de l’acció exterior de la Gene...

#CosAccioExterior
 • Dates
 • Data d'inici
  17/05/2023
 • Data de finalització
  08/06/2023
 • Creat el
  11/05/2023
Parlem de pressupostos
La Generalitat de Catalunya està impulsant una prova pilot interna de participació sobre política pr...
#ParlemPressupostos
 • Dates
 • Data d'inici
  05/05/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  21/04/2023
Procés participatiu per a l’elaboració del Pla intersectorial de conservació dels pol·linitzadors silvestres a Catalunya (PIPOL)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa aquest pla estratègic com a ins...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  26/04/2023

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/05/2023
 • Data de finalització
  04/06/2023
 • Creat el
  04/05/2023

La consulta pretén recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/04/2023
 • Data de finalització
  29/07/2023
 • Creat el
  27/04/2023
Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha impulsat aquest procés de participa...

#LleiCinegetica
 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  07/12/2022
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les norm...

#planificacioaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  20/04/2023
 • Data de finalització
  11/05/2023
 • Creat el
  12/04/2023
Ordre de modificació de l’annex de l’Ordre 130/2014 de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.
 • Dates
 • Data d'inici
  14/04/2023
 • Data de finalització
  15/05/2023
 • Creat el
  11/04/2023
Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

L'objectiu de la iniciativa és regular, en un únic text, de forma integral les mesures necessàries p...

 • Dates
 • Data d'inici
  10/03/2023
 • Data de finalització
  11/05/2023
 • Creat el
  10/03/2023
Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

L'objectiu de la iniciativa és revisar i millorar la regulació vigent a la vista de l’experiència pe...

 • Dates
 • Data d'inici
  29/03/2023
 • Data de finalització
  26/06/2023
 • Creat el
  28/03/2023
Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla ...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/02/2023
 • Data de finalització
  20/04/2023
 • Creat el
  23/03/2023
Pla director urbanístic d'activitat econòmica d'Alió i Vila-rodona

Us convidem a participar en el Pla director urbanístic d’activitat econòmica d’Alió i Vila-rodona (P...

 • Dates
 • Data d'inici
  28/03/2023
 • Data de finalització
  29/12/2023
 • Creat el
  07/03/2023
Participació en el projecte del nou hospital de Girona del Campus de Salut

El Servei Català de la Salut està treballant en el projecte del futur Campus de Salut de Girona, que...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/03/2023
 • Data de finalització
  31/07/2023
 • Creat el
  13/02/2023
Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del projecte de decret del registre de delegades...

 • Dates
 • Data d'inici
  20/03/2023
 • Data de finalització
  12/04/2023
 • Creat el
  16/03/2023
Consulta pública prèvia sobre el projecte de modificació del decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

L'objectiu de la consulta és rebre aportacions sobre les modificacions i millores proposades al Decr...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/03/2023
 • Data de finalització
  18/06/2023
 • Creat el
  16/03/2023
Consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de centres i serveis sanitaris de Catalunya

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalun...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/03/2023
 • Data de finalització
  18/04/2023
 • Creat el
  13/03/2023

La finalitat de la iniciativa és aprovar una nova norma que establexi els requisits d'acreditació, r...

 • Dates
 • Data d'inici
  08/03/2023
 • Data de finalització
  11/04/2023
 • Creat el
  03/03/2023
Pla de millora de l'atenció a la persona amb malaltia renal crònica

La Malaltia Renal Crònica (MRC) està reconeguda com un dels principals problemes de salut pública, a...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/11/2022
 • Data de finalització
  28/02/2023
 • Creat el
  10/08/2022
Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2023

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-20...

#CréixerAmbLesPersones
 • Dates
 • Data d'inici
  15/02/2023
 • Data de finalització
  30/11/2023
 • Creat el
  10/02/2023

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2020,...

 • Dates
 • Data d'inici
  22/02/2023
 • Data de finalització
  22/03/2023
 • Creat el
  21/02/2023