" class="part-icon-bars">

12342 Resultats de la cerca: ""

 Torna als resultats

Participants  0
Grups  0
Consells de participació  0
Publicacions  0
Challenge  0
Problem  0
Solution  0
Comentaris  0

Propostes  11205 resultats

Es pot afegir la possibilitat de desgravar a l'IRPF un percentatge dels imports abonats per...
Davant "La fixació de línies d'ajut per implementar aquestes polítiques" falta posar a)
Cal especificar de quin registre es parla quan diu "entitats registrades".
Afegir, al punt 22.1.d (a més de perspectiva de gènere i interculturalitat), "la diversitat...
A l'apartat a.1 en comptes de dir "[...] processos de subvenció, que afavoreixin [...]" hauria de...
Afegir, a l'apartat a, dins les barreres, "físiques i sensorials"
Afegir al punt 22.2: El Govern establirà els ajuts necessaris per facilitar que les entitats que...
Afegir un punt g) que digui:“El departament competent en matèria de cultura vetllarà per a que...
 • Creat el
  05/05/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Afegir un punt e) que digui:“e) El govern vetllarà per facilitar els recursos a les associacions...
Afegir un punt 5.4 a l’article que concreti una mica millor el suport a l’associacionisme...
Afegir abans del darrer paràgraf del Bloc II del preàmbulCal fer un reconeixement específic al...
 • Creat el
  05/05/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposem afegir, quan es parla de “les concepcions partidàries d’aprofundir en la democratització...
 • Creat el
  05/05/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposta
Proposem afegir que es compti amb les organitzacions referents dels diferents col·lectius que han...
Proposta
Afegir als final del punt 12.b) un paràgraf que determini la necessitat de l’accessibilitat del...
Proposta
Afegir al final del punt 12.a) la necessitat de l’accessibilitat del que estableixen aquests...
Proposta
Els punts 11.e) i 11.f) quedarien:“e) Participar en els processos de deliberació i decisió de les...
Proposta
Proposem afegir al punt 10.e) una menció específica al bucle magnètic i les emissores FM com a...
Proposta
Afegir al 8.2.b) l’accessibilitat universal com a concepte a potenciar amb el programa d’ajuts al...
Proposta
Al Bloc VII del preàmbul en què s’exposa el contingut de cada capítol de la llei hi ha un...
Proposta
Afegir“La Llei d’Accessibilitat de Catalunya del 2014 i el Codi d’Accessibilitat també orienten...