" class="part-icon-bars">

68043 Resultats de la cerca: ""

Propostes  10027 resultats

Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Esmena
En avaluació
Are you looking for a luxurious and professional escort in Gurgaon? Welcome to the Gurgaon...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Comprovar el nivell d'idiomes sense certificats
Per a la inclusió d'una persona dins el cos d'acció exterior i UE entenc que comptarà com a...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
  • Creat el
    24/05/2023
  • Número de comentaris: 0
Hola buenas perdón creo que es importante respetar la libertad de expresión sobre todo dé los...