" class="part-icon-bars">

75006 Resultats de la cerca: ""

Propostes  10463 resultats

S'ha d'introduir canvis en el sistema actual d'accés al cos d'advocacia que asseguri una...
  • Creat el
    30/09/2023
  • Número de comentaris: 0
Pel que fa al procés de selecció de nous membres del Cos d’Advocacia, considero que el sistema...
Dintre de les nombroses necessitats que requereix el cos d'advocacia de la Generalitat, en...
El coneixement exhaustiu de les dades dels ingressos als CRFS ajudaria a la població general a...
Retirada
El coneixement exhaustiu de les dades dels ingressos als CRFS ajudaria a la població general a...
Cada any ingressen als Centres de Recuperació Fauna Salvatge de la Gene dotzenes d'exemplars...
En adjunt comparteixo el meu punt de vista i propostes com a víctima d'un accident de caça.
El paper de la mediació com instrument eficaç per l'agilització dels procediments administratius...
Atès que l'actual règim sancionador no sembla prou dissuasori per erradicar diverses pràctiques...