" class="part-icon-bars">

94199 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11558 resultats

Com que l'espai reservat (cos) per a la proposta és molt reduït, l'adjuntem en fitxer adjunt.
El Temps de Migdia representa una tercera part de la jornada escolar, 400 hores per a un alumne...
Els educadors de temps no lectiu, haurien d’estar preparats, com els mestres, per definir els...
Proposta
En avaluació
Sovint hi ha la queixa de que comarques concretes amb poca població acumulen una gran part de la...
Com que l'espai reservat (cos) per a la proposta és molt reduït, l'adjuntem en fitxer adjunt.
Proposta
Que es deroguin els preceptes desfassats (que contradiguin la versió actual de la Llei municipal...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Actualment hi ha molts processos que són trnasversal i toquen més d'un àmit de la classificació...
Arran de les modificacions de les lleis de Contractes i de Patrimoni de l'Administració Pública...
  • Creat el
    03/06/2019
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya