" class="part-icon-bars">

93439 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11504 resultats

Proposta
Una autorització que no estigui activa en un determinat temps (tres mesos) ha de ser revocada.
...
Proposta
Els preus del servei en vehicles VTC han de ser regulats, evidentment, i per tal de mantenir la...
Proposta
Els vehicles mai no podran captar serveis pel carrer; quan no estiguin realitzant un servei,...
La Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 12/2018 habilita a les CCAA a modificar les...
Proposta
Per la peculiaritat del servei entenem que la contractació ha de ser pel total de la capacitat...
Proposta
Les noves autoritzacions deixen en un no res la proporcionalitat (que recordem és al ROTT), i ho...
Proposta
Es del tot necessari una acreditació professional per aquest tipus de conductors; al cap i a la...
Col·legi professional del taxi
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El...
Proposta
A la Memòria s’explica perquè van ser creades en un inici aquestes autoritzacions i quin era el...
Proposta
Apostem per una diferenciació clara d’ambdós sectors.
Tal i com diu la Memòria, aquestes...
Proposo que les llicències VTC, tinguin un preu superior al Taxi, per exemple 60€
El Decret 314/2016 determina les condicions específiques de contractació i comercialització de...
La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 permet a les CCAA modificar les condicions...
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
Amb l'ànim de garantir els estàndards de qualitat i seguretat en la prestació del servei i...
La obsesión de regular la Vtc está muy bien si es para que el cuidado tenga un mejor servicio....
Por mucho que se quiera regular y hacer inviable la existencia de las VTC, el taxi solo está...
Tenis una llei que regula les Vtc que no ha parat de Canviar desde fa mes de 20 anys i que no...
Crec que ja es moment de garantir aquestes paraules.
Una llicencia de bar no es el mateix que...