" class="part-icon-bars">

93439 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11504 resultats

Un dels objectius de la nova llei és garantir un estàndard de seguretat per a les persones...
El sector del taxi siempre se ha modernizado y adaptado a los cambios, a las necesidades de los...
Donat que un dels objectius d'aquesta nova llei és el de millorar les condicions econòmiques del...
Proposta
Proposo que les llicències VTC haurien d'ésser limitades segons la regla 1-30, 1 llicència VTC...
Penso que els conductors de VTC tindrien que obtenir un titol acreditatiu per fer el seu treball...
Proposta
La generalitat debería proveer al taxi de una app de interés social y obligatoria al taxi . Las...
Proposta
Jo veig perfecte que es regulin les VTC perquè no pot ser que un transport públic com el taxi no...
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El Govern, ha d’impulsar la creació...
Des de la Fapac considerem que el preu màxim de 6'20€ per als usuaris fixos i 6'80€ per als...
El Consell Comarcal del Pallars Jussà considera molt necessària aquesta revisió i posterior...