" class="part-icon-bars">

93439 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11504 resultats

Proposta
En avaluació
Som conscients que estem debatin quan de temps necessita una persona gran per aixecar-se,...
Proposta
En avaluació
Ja que la generalitat te el valor de crear una consulta de participació...
Perquè no assenta a...
Proposta
En avaluació
Per quan una modificació de llei?
Quan ens decidirem a posar diners pel sector?
I...
Proposta
En avaluació
Creieu que aquí és el lloc per parlar d'aquestes coses?
Trobem una falta de respecte quan avui...
Com que l'espai reservat (cos) per a la proposta és molt reduït, l'adjuntem en fitxer adjunt.
En avaluació
Quan es fa una proposta que, cas de dur-se a terme, comporta un augment de despesa, no es pot...
En avaluació
És imprescindible que es tingui en compte el grau de dependència dels usuaris, i més encara, la...
En avaluació
Aquesta mesura afecta i molt a tots els centres de menys de 35 places, ja que caldrà incrementar...
Proposta
En avaluació
L'Associació Catalana de Recursos Assistencial ha entrat per registre al Departament de Treball,...
En avaluació
Des d’ACRA tampoc no estem d’acord amb la proposta de ràtio que s’efectua en relació amb el...
En avaluació
ACRA està en desacord amb aquesta mesura (la qual, a més, considera del tot inaplicable) ja que...
En avaluació
Aquesta mesura afecta a tot el sector privat, però no als centres col·laboradors, concertats o...
  • Creat el
    20/05/2019
  • 18
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
El sector residencial funciona des dels seus inicis a partir de la col·laboració público -...
En avaluació
La regulació tan exhaustiva que pretén la iniciativa del personal d'atenció indirecta (bugaderia,...
En avaluació
Creiem també que és a partir d’un consens sectorial que cal poder fer front a les millores que...
En avaluació
Seria oportú que el full de ruta que estem treballant conjuntament, contemplés aquests aspectes,...
En avaluació
Una proposta d'aquesta envergadura pel que fa a increment de costos de personal, s'ha de fer...