" class="part-icon-bars">

90849 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11395 resultats

Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
Ordenar l’històric dels espais de participació a la pestanya PASSATS de manera que els més nous...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
A la pàgina on es llisten tots els consells de participació i els processos i les consutles, el...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
A la pàgina on es llisten els consells, veure com es poden ordenar. Si per subambits dinàmics o...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
Necessitat de seleccionar l'enviament de newsletters més enllà de si els usuaris es fan seguidors...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
En avaluació
Possibilitat de què el component qüestionari es pugui duplicar:
1.- Dins d'un mateix procés...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
Voldríem automatitzar l’extracció en format excel (i informe predefinit, en el cas que fos...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
En avaluació
Separar processos participatius de consultes normatives, que actualment es barregen perquè tots...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
Ordenar com es visualitzen al backoffice els processos, les consultes i els consells.
- Ordre...
Incidir més en l’obligació de les administracions a no requerir documents originals i en paper....
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
Al crear qüestionaris i exportar les respostes a Excel no hi ha cap camp que identifiqui el...
Es proposa que el Decret per a la Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat,...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
Es podria afegir una opció que qualsevol interessat en el procés rebi una alerta al seu correu...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
En avaluació
Poder publicar documents adjunts en els diferents apartats de components/funcionalitats i no...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Rebutjada
Els "destacats" dels diferents apartats són massa grans i has de fer molt scroll per arribar a la...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
En avaluació
Amb l'objectiu de millorar el coneixement de les campanyes impulsades a través del portal...
Consell de participació: Grup de treball portal Participa.gencat.cat
Acceptades
Per tal d’adaptar-se a les necessitats i jerarquies de cada organització cal ampliar el sistema...
Els professionals de l'arxivística fa molts anys que treballem en la transformació i impuls de...
Quan sigui possible optar per la tramitació automatitzada com a primera opció.
Definir un full...
Incorporar en els procesos selectius una prova de coneixements mínims sobre administració...