" class="part-icon-bars">

86177 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11290 resultats

Pel present li donem trasllat de les observacions del nostre Col·legi Professional a la memòria...
De conformitat amb aquesta iniciativa normativa de modificació de la Llei 16/2015 es traslladen...
Per garantir la transparència i la igualtat d'oportunitats, les OME s'encarregarien de recollir...
 • Creat el
  09/11/2018
 • 0
 • Número de comentaris: 1
Acces més igualitari als centres treient tots els punts menys germans i alumne amb discapacitat. ...
Jo anul·laria tots tres punts!. Deixar el tercer tampoc et garanteix igualtat d’oportunitats per...
Tenir en compte els arguments del Síndic de Greuges a la resposta a la queixa Q-02023/2017 per...
 • Creat el
  07/11/2018
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Prova interna Prova interna Prova interna
En avaluació
Aportacions del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya:
Secció alternatives a la...
En avaluació
Estem d'acord en establir una sessió informativa obligatòria tot i que caldria revisar molt bé el...
En avaluació
Des de l'equip de la Fundació UdG valorem que cal difondre la mediació, els recursos existents en...
 • Creat el
  05/11/2018
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
L'equip que treballem a la Fundació UdG valorem que un canvi de denominació ha de passar per un...
En avaluació
Adjuntem en document pdf l'aportació de l’Associació de Professionals de la Mediació de...
En avaluació
Fem proposta que la sessió informativa no sigui sols per assumptes familiars sinò també per tots...
En avaluació
En documento aparte adjunto propuesta y respuestas a las nueve preguntas referente a la...
En avaluació
Faig una aportació des de la meva experiència i visió de la situació, i l'oportunitat de canvi...
En avaluació
També creiem que s’hauria de fer una revisió de com funciona el registre de mediadors del Centre...