" class="part-icon-bars">

86183 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11290 resultats

  • Creat el
    10/09/2018
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Desde ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas), solicitamos que se...
Acceptades
Aquesta eina cal que sigui molt explicita i entenedora per totes les persones que som alienes al...
Acceptades
Em sembla molt bé que l'ATC faci les subhastes de totes les administracions públiques de...
Acceptades
Em sembla molt positiu que les subhastes siguin de béns de diferents administracions públiques....
Acceptades
En el moment de donar-se d'alta al portal, crec que és indispensable que tinguem les dues...
Acceptades
Tenint en compte que el mercat immobiliari esta en alça, considero que serà molt rellevant per la...
Acceptades
Per les persones que no hem participat mai en una subhasta és molt important que en aquesta eina...
Acceptades
És molt important que la Generalitat de Catalunya reguli el tema de les subhastes mitjançant l'ús...
Acceptades
Degut a la transcendència econòmica de les subhastes caldria que l'eina electrònica que s'usi...
Acceptades
Penso que fer subhastes electròniques facilitarà la participació ciutadana atès que serà més...
Acceptades
Tenir en compte normativa sectorial que estableix la subhasta pública com a fi d'un procediment....
Acceptades
Adaptar l'eina tecnològica que s'ha de crear a la realitat tecnològica ciutadana per tal que...
Acceptades
Hauria de permetre’s que la gent normal pugui accedir fàcil si vol participar. També s'haurien de...