" class="part-icon-bars">

86192 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11290 resultats

SÍ, totalment necessari regular la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per...
1.Garantir, mitjançant l’instrument legal adequat, la plena seguretat jurídica de l’exercici de...
Crec que sí que és necessari organitzar l'ús i la indicació de medicaments i productes sanitaris...
Fa molts anys que prescrivim. Dona resolució agilitza i millora l'atenció en general als usuaris....