" class="part-icon-bars">

90852 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11395 resultats

Crec que sí que és necessari organitzar l'ús i la indicació de medicaments i productes sanitaris...
Fa molts anys que prescrivim. Dona resolució agilitza i millora l'atenció en general als usuaris....
Crec que serà un pas endavant, millorarà l'atenció a la ciutadania i afavorirà i agilitzarà la...