" class="part-icon-bars">

91181 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11395 resultats

Iniciem el prócés de reforma de la llei de serveis funeraris amb el convenciment que un increment...
APORTACIONS DE LA TAULA LLETRADA INTERCOL•LEGIAL EN EL PERÍODE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA...
1. Quins aspectes de la regulació actual dels grups d’interès considereu que convé millorar o...
APORTACIONS DE LA TAULA LLETRADA INTERCOL•LEGIAL EN EL PERÍODE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA...
APORTACIONS DE LA TAULA LLETRADA INTERCOL•LEGIAL EN EL PERÍODE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA...
XNET:
Aquí la nostra aportació a la Consulta pública sobre l’Avantprojecte de
decret sobre el...
L'objectiu últim de la norma és la transparència i l'aprofundiment i regeneració del sistema...
L’Ajuntament de Vic, ha apostat per fer un treball transversal en matèria d’habitatge per poder...
En la actualidad la tecnología y las nuevas costumbres, han contribuido en gran medida al...
L’etapa del procés que concerneix a la fase de la competició, per tal de desenvolupar i fomentar...
En relació a la promoció i suport de la competició esportiva femenina crec que un element...
En la meva opinió, les fundacions i associacions privades però, que són d'utilitat pública i, per...