" class="part-icon-bars">

91077 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11395 resultats

Algú del govern i de l'administració es planteja seriosament acabar amb els guettos escolars. La...
Mentre no s'entengui que la igualtat d'opotunitats, mèrit i capacitat no està renyida amb una...
El centre no és omnipotent. Com podem fer la inclusió en un sistema tan competitiu. Com es pot...
El centre educatiu no està sol al món ni és omnipotent. L'adminstració l'ha d'ajudar i no...
Sóc en Jordi. Director d'un Institut de màxima complexitat. He participat en alguna reunió...
Sóc en Jordi. Director d'un Institut de màxima complexitat. He participat en alguna reunió...
Sóc en Jordi. Director d'un Institut de màxima complexitat. He participat en alguna reunió...
Cal tenir en compte que no existeix un cens oficial d'habitants gitanos, de manera que les xifres...
L’AMRC és una associació de professors de religió de l’escola pública a Catalunya, una entitat...
En el ámbito del lleure no ve la necesidad de que los monitores sean profesionales del MEF.o...