" class="part-icon-bars">

91073 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11395 resultats

És necessari que els Equips d'Atenció Primària disposin de la formació necessària en consell,...
És necessari que els Equips d'Atenció Primària disposin de la formació necessària en consell,...
És necessari que els Equips d'Atenció Primària disposin de la formació necessària en consell,...
És necessari que els Equips d'Atenció Primària disposin de la formació necessària en consell,...
Sóc professora de Religió a Secundària des de fa 36 anys. En aquest moment estic gaudint de la...
NECESSITAT D’UNA CULTURA RELIGIOSA PER A TOT L’ALUMNAT I DEL PER QUÈ LES RELIGIONS...
En relació a la publicitat activa, considero imprescindible el regular un procediment que permeti...