Filtra per

PropostaEstat
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cels estrellats, sons de la natura, tranquil·litat i turisme sostenibleOberta
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Protecció del medi ambient i de la biodiversitatOberta
Procés participatiu per a la certifiació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Contaminació lumínica i observació astronòmicaOberta
Procés participatiu per a la certificació Starlight i el Pla ZEPQA per al parc Nacional d'aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Cultura i EducacióOberta
Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorialTancada
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de jocTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsTancada
Procés participatiu per a potenciar la vinculació dels casals cívics amb el seu entornOberta
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaTancada
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Tancada

Filtra per

PropostaEstat
Consulta pública relativa a l'elaboració d'un projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorialTancada
Consulta pública prèvia de control d'accès de persones inscrites en el Registre de prohibits als salons de jocTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els concerts socialsTancada
Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de CatalunyaTancada
Consulta pública prèvia a l'Avantprojecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya (CEC)Tancada
Consulta prèvia de modificació de l’Ordre de 8 de març de 1999, de convocatòria pública per a la participació d'entitats en el Projecte ÒmniaTancada
Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament sobre la utilització d’armes per part de membres del Cos d’Agents RuralsTancada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Governança i comunicacióTancada
Procés de Participació del Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als parcs naturals: Programes i accions de voluntariat ambientalTancada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del reglament relatiu a la forma de representació, al règim de designació dels representants, a la concreció de les funcions i altres aspectes funcionals de la Taula Social del Transport Públic de Catalunya.Tancada