" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 25/05/2023 - 26/06/2023
Fases del procés

Canvis a "Agenda pública dels càrrecs"

Versions

Versió 1

Avatar: Observatori Ciutadà Contra la Corrupció Observatori Ciutadà Contra la Corrupció
09/05/2023 17:41
Versions 1 Torna a la proposta