" class="part-icon-bars">
Ajuda

Son debats estructuradi sus politiques publiques entà incorporar es votzes dera ciutadania enes decisions deth Govèrn. Eth Govèrn aquerís eth compromís d’escotar-les, incorporar-les quan sigue procedent e explicar entara ciutadania es decisions prenudes, enriquides damb aguesta participacion.

Podetz hèr es vòstes aportacions en linha, assistir a sessions presenciaus o consultar es aportacions d’auti participaires.

Tanca l'ajuda

Processos destacats

Agència de la Natura de Catalunya

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquesta nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.


Per constituir, de manera efectiva, aquest nou ens cal aprovar-ne els estatuts. Ara el Govern de la Generalitat de Catalunya els ha començat a redactar i ha obert un procés de participació ciutadana per debatre aspectes clau de la governança i el desplegament territorial de la futura Agència.

Agència de la Natura de Catalunya Més informació

Agenda estratègica del Pirineu

El 31 de maig de 2022 l'aleshores Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori presenta al Consell Executiu el document d’inici de l’elaboració de l’Agenda Estratègica del Pirineu. Aquest document és un resum d’idees i propostes que ha de permetre iniciar el procés de debat i elaboració d’un instrument útil i viu al servei del desenvolupament del territori.

L'Agenda Estratègica del Pirineu pretén consensuar amb els agents del territori alguns projectes amb una gran capacitat transformadora, que generin il·lusió i que afrontin els principals reptes que té el territori pirinenc en matèria de desenvol...

Agenda estratègica del Pirineu Més informació

Elaboració d’una APP d’integritat

La Secretaria de Govern Obert impulsa i promou la integritat en l'administració pública i el sector públic, així com la participació ciutadana. Actualment, hi té adscrit el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, que segueix les recomanacions d’organismes internacionals com Nacions Unides, l’OCDE i Transparència Internacional.

L’Estratègia va ser aprovada per Acord de Govern de 15 de gener de 2020 i preveu “Fer una campanya de sensibilització i informació, que inclogui el desenvolupament d'una app sobre integritat pública i les conseqüències socioec...

Elaboració d’una APP d’integritat Més informació

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

El Servei de Planificació de l’Entorn Natural (SPEN) està treballant per ampliar la delimitació dels espais de la xarxa Natura 2000, com a Llocs d’importància comunitària, en espais fluvials amb distribució de les vernedes de la regió mediterrània i alpina, en tant que hàbitat d’interès comunitari a les conques de l’alt Segre, el Ter i el Besòs. ( Consulta a través del VISOR la proposta d’ampliació de la xarxa Natura 2000)

 L’estat de conservació de les vernedes, i altres boscos de ribera, així com del conjunt de la biodiversitat propis de les aigües continentals és desfavorable i es vol revertir la seva situació. Una de le...

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya Més informació

Repensem l'entorn de la Colònia Güell

Aquesta segona fase de participació parteix, dona continuïtat, i amplia les accions i propostes participatives dutes a terme en la fase de diagnosi de l’entorn de la Colònia Güell, desenvolupada al llarg dels mesos d’abril a juny de 2021.

Ara és moment d’aprofundir en la reflexió i el debat ja sobre les alternatives que elaborarà l’equip redactor del planejament, i refermar el compromís de transparència, claredat, participació i corresponsabilitat manifestat per les administracions implicades en el projecte.

Repensem l'entorn de la Colònia Güell Més informació

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

La cooperació al desenvolupament és una política fonamental per demostrar i fer efectiu el compromís i la responsabilitat de Catalunya amb el desenvolupament humà sostenible, la pau, els drets humans, i l’abordatge dels reptes globals.

La política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya té com a principal document d’orientació estratègica el Pla director, que s’elabora cada quatre anys. El Pla director estableix els àmbits d’actuació, els objectius que es volen assolir i les prioritats d’orientació geogràfica de l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Generalitat de Catalunya, així com els inst...

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 Més informació

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

La Generalitat de Catalunya està impulsant una llei de participació ciutadana per consolidar el model de participació ciutadana com un dels pilars del govern obert i assentar unes bases sòlides que facilitin la innovació en aquest camp.

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya Més informació

Agenda Rural de Catalunya

L'Agenda Rural de Catalunya

El món rural reivindica en el seu conjunt formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, econòmic i social com a peça fonamental que és per a la sostenibilitat del planeta. Per aquest motiu, treballem conjuntament per construir una Agenda Rural de Catalunya que segueixi l’estratègia de desenvolupament rural europea, i que, conjuntament amb l’Agenda Urbana 2030 esdevingui l’estratègia de desenvolupament territorial sostenible sota el marc de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030. És necessari, cabdal, situar en el centre del debat territorial i del desenvolupament sostenible a Catalu...

Agenda Rural de Catalunya Més informació

Procès participatiu era actualitzacion del programa “Enfança damb salut”

Eth programa "Enfança damb salut" includís principaument es activitats de promocion e prevencion qu’amien a tèrme es equipes de pediatria adreçades a mainadèra e a joenessa de mens de 15 ans. Aguest programa, abans coneishut damb eth nòm de Programa "dera mainadèra sana", ei fòrça arraïtzat en dia a dia des equipes e a vengut ua airina fonamentau en acompanhament d’infants e familhes en aguesta etapa dera vida.

Procès participatiu era actualitzacion del programa “Enfança damb salut” Més informació

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

L'Estratègia conté 25 actuacions que el Govern de Catalunya pot aplicar directament, per ell mateix en l'exercici de les seves competències, en un termini de 2 anys.

L'objectiu del procés participatiu ha estat lliurar al Govern propostes d'actuació per a incorporar en l'estratègia.

El compromís del Govern ha estat utilitzar els resultats del procés en l'elaboració de l'Estratègia.

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública Més informació

8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya. Fase post-congressual.

La fase postcongressual se centra en la difusió dels documents del Congrés aprovats en l’acte congressual. Tant el Manifest com les ponències seran lliurats a les administracions, institucions i entitats competents per poder actuar sobre les línies indicades pel Congrés.

Al llarg d’aquesta fase, es fa un seguiment de l’evolució i del compliment i de la difusió al territori, amb l’objectiu de poder garantir la coordinació i el seguiment actiu de les accions que s’estan duent a terme. Aquestes accions tenen la voluntat de donar compliment als acords que s’han assolit al Congrés i que han de marcar l’agenda política en l’àmbit...

8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya. Fase post-congressual. Més informació

Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària

El Catàleg pretén agrupar, identificar, descriure i desenvolupar el conjunt de competències i meta-competències que es posen en joc a l’hora de desenvolupar l’acció voluntària, o a l’hora de formar-se per a dur-la a terme.

Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària Més informació

Plan estrategic de qualitat e seguretat des pacients de Catalonha 2023-2026

Eth Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica deth Departament de Salut vos convide a respóner aguest qüestionari tà conéisher era vòsta opinion e experiéncia en relacion damb era atencion qu’auetz recebut en sistèma sanitari, entà contribuïr a elaborar eth Plan estrategic de qualitat e seguretat des pacients de Catalonha deth Departament de Salut entàs ans 2023-2026.

Plan estrategic de qualitat e seguretat des pacients de Catalonha 2023-2026 Més informació

Procès de participacion Opinion dera ciutadanetat sus es sues unitats espitalères de referéncia (malauties minoritàries respiratòries o malauties minoritàries cognitivoconductuaus der adult)

Eth Servei Català de la Salut (CatSalut) e eth Departament de Salut trabalhen tà desvolopar eth modèl d’atencion as malauties minoritàries (MM) en Catalonha e era organizacion d’unitats d’expertesa clinica (UEC) per grops tematics de MM (Instruccion 12/2015).

 

Aguest procès de participacion a coma objectiu recuélher informacion dera ciutadanetat e/o d’entitats de pacients que volguen compartir quina ei era sua avaloracion/satisfaccion en relacion damb era atencion e er acompanhament qu’an recebut des unitats de referéncia espitalères a on an tractat era sua patologia

Procès de participacion Opinion dera ciutadanetat sus es sues unitats espitalères de referéncia (malauties minoritàries respiratòries o malauties minoritàries cognitivoconductuaus der adult) Més informació

Plan operatiu d’atencion a persones afectades d’idrosadenitis

Era idrosadeniti supurativa (HS) ei ua malautia dermatologica inflamatòria e debilitanta que se caracterize pera aparicion recurrenta de lesions en diuèrses parts deth còs. A ua incidéncia de 6.0 per 100,000 persones/an e ua prevalença der 1% segontes es estudis europèus encara que, dat er infradiagnostic, era taxa poderie èster superior. Afècte, majoritàriament, hemnes e s’assòcie, des deth punt d’enguarda epidemiologic, a d’autes malauties. Totes es formes dera malautia disminuïssen considerablement era qualitat de vida des pacients e i an gran impacte emocionau.

Plan operatiu d’atencion a persones afectades d’idrosadenitis Més informació

Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals

El Departament de Cultura, amb suport del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, posa en marxa un procés participatiu sobre les garanties i les actuacions de promoció dels Drets Culturals a Catalunya, que es desenvolupa entre novembre i desembre de 2022 al llarg del territori català, amb els objectius següents:


 • Informar la ciutadania d’aquesta iniciativa de regulació i ordenació dels Drets Culturals a Catalunya.
 • Organitzar un diàleg social ampli i divers sobre el contingut d’aquests drets i dels elements que faciliten o dificulten la seva concreció al llarg del territori català.
 • Emprar els resultats del procés en la def
 • ...
Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals Més informació

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica

Amb l’objectiu de potenciar la transició cap a un sistema alimentari més sostenible, consolidant els esforços dels agricultors i la resta d'actors de la cadena agroalimentaria per fer front al canvi climàtic, protegir el medi ambient i preservar la biodiversitat, es proposa un nou instrument de foment en forma de Pla d’Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027 (en endavant, Pla d’Acció).

Tenint en compte el gran creixement que ha tingut el sector ecològic en els darrers anys, així com la necessitat de seguir fomentant el desenvolupament harmònic de tota la cadena de valor dels productes ecològics, el ...

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica Més informació

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica, aquesta planificació és l'eina per millorar l'estat ecològic de les masses d'aigua dels nostres rius, aigües subterrànies i costaneres, tal com diu la Directiva Marc de l'Aigua.

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027) Més informació

Conferència sobre el Futur d'Europa

Participa a la campanya ‘Escolta, Europa. Europa ets tu’, impulsada pel Govern de Catalunya en el marc de la Conferència sobre el Futur d'Europa.

És l'ocasió de donar la teva opinió, de decidir en quin tipus d'Europa vols viure i d'ajudar a configurar el futur.


Conferència sobre el Futur d'Europa Més informació

4 processos actius Veure Passats  (99) Tots  (103)

Àrees

Carregant resultats...

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

La Generalitat de Catalunya està impulsant una llei de participació ciutadana per consolidar el mode...

#LleiParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  06/09/2022
 • Data de finalització
  28/02/2023
 • Creat el
  15/06/2022
Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

Procés d'elaboració del Protocol d’Abordatge de les violències masclistes a l’atenció primària de Se...

#pavmapss
 • Dates
 • Data d'inici
  14/07/2021
 • Data de finalització
  30/06/2023
 • Creat el
  27/04/2021
Participa a l'Aliança Catalunya 2030

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondr...

#Catalunya2030
 • Dates
 • Data d'inici
  15/05/2019
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  12/05/2019
Procés participatiu tipus

Aquest apartat és el que es visualitza en la part principal de la pàgina del procés, heu d'explicar ...

#DigitalCharterCat
 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2018
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  13/03/2019