" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 2 de 2
Retorn 12/04/2023 - 12/05/2023
Fases del procés

Canvis a "Reprendre els treballs encetats sobre la proposta de Xnet durant la passada legislatura (Llei de protecció integral d'alertadors)"

Versions

Versió 1

Avatar: Albert Comellas Albert Comellas
04/04/2023 14:24
Versions 1 Torna a la proposta