" class="part-icon-bars">
Help

They are spaces for dialogue between citizens and the Administration, where you can contribute your opinions, needs, proposals and expectations.

Increase your participation through the mechanisms available to you!

Close help

Highlighted processes

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) impulsa un procés de participació ciutadana amb l'objecte de definir el contingut del Pla director de la mobilitat (pdM) conjuntament amb les persones que viuen al territori i que estan involucrades en la seva mobilitat.

El pdM és l'instrument que permetrà planificar la mobilitat al Camp de Tarragona, l’àmbit territorial de l’ATM, durant els propers anys. El document partirà de l'anàlisi detallada de la situació actual per així estudiar amb deteniment com ens movem. A partir d’aquí es definirà cap on volem i cal anar i l’estratègia per aconseguir-ho. Aquest...

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona More info

Citizens' Assembly for Climate of Catalonia

What is the Citizens' Assembly for Climate of Catalonia?


An Assembly of 100 citizens of Catalonia to collectively build solutions in response to one of the most important challenges we face for the future: climate change. The 100 people from Catalonia will be chosen by draw, and will be tasked with examining, discussing and drafting proposals. The Assembly will deliver its recommendations to the Government of the Generalitat de Catalunya, which will assess and respond to them with a view to incorporating them into the country's policies.

Citizens' Assembly for Climate of Catalonia More info

Parlem de pressupostos

La Generalitat de Catalunya està impulsant una prova pilot interna de participació sobre política pressupostària, que s'adreça al personal de la Generalitat de Catalunya. Més endavant, aquesta experiència es vol traslladar a la ciutadania en general.
Parlem de pressupostos More info

Pla director urbanístic d'activitat econòmica d'Alió i Vila-rodona

Us convidem a participar en el Pla director urbanístic d’activitat econòmica d’Alió i Vila-rodona (PDU), que té com a objectiu delimitar sectors per a destinar a activitats econòmiques d’interès supramunicipal.

Pla director urbanístic d'activitat econòmica d'Alió i Vila-rodona More info

Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Els municipis de les Garrigues Altes s’enfronten a un important repte demogràfic provocat pel despoblament i ‘envelliment de la població. És el territori de Catalunya on es perd més població de forma sostinguda en el temps. Una problemàtica lligada a altres factors com la dificultat per accedir a un habitatge, la manca de transport públic i altres dèficits de serveis. També el paisatge i l’activitat agrària, fonamental a la comarca, s'afronten a la transformació a regadiu o la implantació de plantes de producció d’energies renovables.

Per tal de potenciar l’arrelament de la població mitjançant l’anàlisi i diagnosi de les ca...

Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes More info

El Parc t’escolta !

Procés participatiu del Parc Natural de la Serra de Montsant, per tal de rebre informació rellevant dels veïns i veïnes dels 11 pobles que integren el parc. Després de 20 anys d'existència del parc natural, cal revisar els aspectes essencials de la tasca feta enmarcant les aportacions en les següents temàtiques: ús públic, viure i treballar al Parc, patrimoni natural i cultural, i finalment comunicació.

El Parc t’escolta ! More info

Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya

Fa 10 anys, moltes institucions, entitats, partits polítics van signar un pacte per a la infància a Catalunya. Aquest pacte va delinear les necessitats i les maneres de millorar la vida dels infants i adolescents catalans.

Ara, al 2023, moltes coses han canviat i necessitem una nova agenda de reptes per a actualitzar aquest pacte. I per fer-ho, necessitem conèixer les vostres idees i propostes.

Actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya More info

La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

El Parc Natural de la Serra de Montsant, conjuntament amb els municipis del seu entorn disposen del distintiu de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya que els acredita com a territori amb la protecció de la qualitat acústica i del cel nocturn. Aquestes proteccions arriben a un àmbit territorial extens, i pel que fa a la protecció lumínica inclou a tota la comarca del Priorat i 9 municipis de les Muntanyes de Prades.


La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i el Parc Natural de la Serra de Montsant estan treballant per elaborar el pla ...

La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat More info

Agència de la Natura de Catalunya

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquesta nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.


Per constituir, de manera efectiva, aquest nou ens cal aprovar-ne els estatuts. Ara el Govern de la Generalitat de Catalunya els ha començat a redactar i ha obert un procés de participació ciutadana per debatre aspectes clau de la governança i el desplegament territorial de la futura Agència.

Agència de la Natura de Catalunya More info

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha impulsat aquest procés de participació pública per elaborar una nova Llei d'activitats cinegètiques de Catalunya, que actualitzi la Llei de Caça Estatal vigent de 1970.

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya More info

Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs

La singularitat de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs, malgrat no tractar-se d’un element catalogat, convida a elaborar una diagnosi minuciosa tant pel que fa a la seva fisonomia com a la seva ubicació al costat del riu. Per això, volem repensar el futur de l’edifici i el seu entorn, conjuntament amb la ciutadania per, entre tots, obtenir informació fonamental que col·labori en definir la nova proposta de planejament per a aquest lloc. 

Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs More info

Procés de participació sobre l'assessorament genètic

L’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut , en col·laboració amb la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, té interés en elaborar un document de recomanacions sobre bones pràctiques en el procés d’assessorament genètic.


Procés de participació sobre l'assessorament genètic More info

Participació en el projecte del nou hospital de Girona del Campus de Salut

El Servei Català de la Salut està treballant en el projecte del futur Campus de Salut de Girona, que inclourà el nou Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, en substitució de l’edifici actual. Es tracta d’un projecte cabdal per a les comarques gironines i per al conjunt de Catalunya.

Participació en el projecte del nou hospital de Girona del Campus de Salut More info

Pla de millora de l'atenció a la persona amb malaltia renal crònica

La Malaltia Renal Crònica (MRC) està reconeguda com un dels principals problemes de salut pública, afectant el 13,4% de la població mundial aproximadament. La seva incidència ha incrementat de forma exponencial i presenta un important infradiagnòstic, malgrat ser un factor tractable i potencialment prevenible. 

Pla de millora de l'atenció a la persona amb malaltia renal crònica More info

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023)

La Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques posa en marxa, arran de la publicació de l’Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa del 2023, un procés participatiu mitjançant el qual, experts independents i ciutadania poden expressar el seu parer sobre el sistema d’avaluació del compliment de les obligacions de transparència, i contribuir així a la millora de la qualitat de la informació publicada al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023) More info

Pla estratègic de Qualitat i Seguretat dels Pacients de Catalunya 2023-26

El Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica del Departament de Salut us convida a respondre aquest qüestionari per conèixer la vostra opinió i experiència en relació amb l’atenció que heu rebut en el sistema sanitari, amb la finalitat de contribuir a elaborar el Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients de Catalunya del Departament de Salut per als propers anys 2023-2026.

Pla estratègic de Qualitat i Seguretat dels Pacients de Catalunya 2023-26 More info

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica, aquesta planificació és l'eina per millorar l'estat ecològic de les masses d'aigua dels nostres rius, aigües subterrànies i costaneres, tal com diu la Directiva Marc de l'Aigua.

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027) More info

15 active processes See Past  (106) All  (121)

Scopes
Departments

Loading results...

Procés de participació sobre l'assessorament genètic

L’Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut , en col·laboració amb la Secretaria d’Atenció San...

 • Dates
 • Start date
  04/12/2023
 • End date
  20/12/2023
 • Created at
  27/10/2023
Participació en el projecte del nou Hospital de Palamós

Iniciativa participativa que vol recollir opinions i propostes de la ciutadania en relació a alguns ...

 • Dates
 • Start date
  28/11/2023
 • End date
  31/01/2024
 • Created at
  22/11/2023
Citizens' Assembly for Climate of Catalonia

What is the Citizens' Assembly for Climate of Catalonia?


An Assembly of 100 citizens of Catalonia to ...

#AssembleaClimaCAT
 • Dates
 • Start date
  18/11/2023
 • End date
  10/02/2024
 • Created at
  06/03/2023
Opinió de la ciutadania sobre les unitats d'expertesa clínica (UEC) de malalties minoritàries
El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Departament de Salut estan treballant per desenvolupar ...
 • Dates
 • Start date
  15/11/2023
 • End date
  15/12/2023
 • Created at
  14/09/2022
Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona
L'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM) impulsa un procés de participaci...
#MobilitatCampTarragona
 • Dates
 • Start date
  10/11/2023
 • End date
  29/05/2024
 • Created at
  17/10/2023
Nova estratègia BIM (Building Information Modeling) de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya inicia un procés participatiu per actualitzar la seva estratègia d'imple...
#EstrategiaBIM
 • Dates
 • Start date
  05/10/2023
 • End date
  30/12/2023
 • Created at
  21/08/2023
El Parc t’escolta !

Procés participatiu del Parc Natural de la Serra de Montsant, per tal de rebre informació rellevant ...

#montsanttescolta
 • Dates
 • Start date
  20/09/2023
 • End date
  31/03/2024
 • Created at
  15/09/2023
Modificació del planejament de l’àmbit residencial Poble Nou Nord de Llers

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Llers impulsen un procés de participació ciutadana determinant per defin...

 • Dates
 • Start date
  01/09/2023
 • End date
  29/02/2024
 • Created at
  26/07/2023
Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Els municipis de les Garrigues Altes s’enfronten a un important repte demogràfic provocat pel despob...

 • Dates
 • Start date
  17/08/2023
 • End date
  31/12/2023
 • Created at
  30/06/2023
La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

El Parc Natural de la Serra de Montsant, conjuntament amb els municipis del seu entorn disposen del ...

#PNMontsant
 • Dates
 • Start date
  30/06/2023
 • End date
  31/12/2023
 • Created at
  11/05/2023
Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs

La singularitat de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs, malgrat no tractar-se d’un element c...

 • Dates
 • Start date
  01/06/2023
 • End date
  15/03/2024
 • Created at
  29/05/2023
Pla director urbanístic d'activitat econòmica d'Alió i Vila-rodona

Us convidem a participar en el Pla director urbanístic d’activitat econòmica d’Alió i Vila-rodona (P...

 • Dates
 • Start date
  28/03/2023
 • End date
  29/12/2023
 • Created at
  07/03/2023
Repensem l'entorn de la Colònia Güell

Aquesta segona fase de participació parteix, dona continuïtat, i amplia les accions i propostes part...

#ParticipaColòniaGüell
 • Dates
 • Start date
  16/11/2021
 • End date
  31/12/2023
 • Created at
  30/09/2021
Participa a l'Aliança Catalunya 2030

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondr...

#Catalunya2030
 • Dates
 • Start date
  15/05/2019
 • End date
  Not specified
 • Created at
  12/05/2019
Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals

La Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals és un projecte coordinat per la Dire...

#DigitalCharterCat
 • Dates
 • Start date
  16/11/2018
 • End date
  Not specified
 • Created at
  13/03/2019