" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

Fase 1 de 2
Participació 10-03-2023 - 10-04-2023
Veure les fases
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  10-03-2023 - 10-04-2023

  Participació

  En aquesta fase, la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  11-04-2023 - 11-05-2023

  Retorn

  En aquesta fase, l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació en l’anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.