" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

Canvis a "Cal consensuar la regulació del Tercer sector amb totes les TV històriques."

Versions

Versió 1

Avatar: Televisió Palamós Televisió Palamós
04/09/2019 19:25
Versions 1 Torna a la proposta