" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

Alfabetizació mediàtica

05/09/2019 11:12  
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar assignatures o temari que capaciti a la ciutadania (de totes les edats, no només menors de 18 anys) per a rebre críticament els continguts dels mitjans i per a produir missatges de forma bàsica, a més de l'obligació d'emetre missatges d'alfabetització de forma continuada.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Gràcies per la teva participació. La proposta s’avaluarà conjuntament amb les altres rebudes i se’n donarà compte a l’informe de retorn.

5 Suports

Referència: II-PROP-2019-09-76209
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/f/2638/proposals/76209/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/f/2638/proposals/76209/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Educomunicació (educació mediàtica)

Reconèixer la importància de la diversitat d'agents socioculturals que a Catalunya treballem en el marc de l'educomunicació (que inclou l'educació mediàtica), amb la idea de promoure polítiques públiques, estratègies i pràctiques de treball amb la comunicació audiovisual (creació i reflexió) obertes a tota la ciutadania, des dels infants fins a la gent gran. Cal generar un marc de desenvolupament que afavoreixi experiències participatives en espais d'educació formal, no formal i informal al llarg de tota la vida i amb una dimensió comunitària arreu de Catalunya. És clau comptar amb tot el camí recorregut i posar en valor les trajectòries d'una gran multiplicitat d'agents que convivien en aquest àmbit (mapejat, articulació del sector, recerca-acció, etc.).

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...