" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de millora de la compra pública

Procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública

Fase 2 de 2
Retorn 11/09/2020 - 10/11/2020
Veure les fases

Canvis a "Eix 4 - 23 | Com es poden implicar els licitadors i els contractistes en les bones pràctiques en la contractació pública?"

Versions

Versió 1

Avatar: La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
10/09/2020 16:42
Versions 1 Torna a la proposta