" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Garantir la conservació del medi natural més enllà dels límits dels espais naturals protegits"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Garantir la conservació del medi natural més enllà dels límits dels espais naturals protegits", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Garantir la conservació del medi natural més enllà dels límits dels espais naturals protegits", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Garantir la conservació del medi natural més enllà dels límits dels espais naturals protegits", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Garantir la conservació del medi natural més enllà dels límits dels espais naturals protegits", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  Una de les funcions clau de l’Agència hauria de ser actuar de manera activa més enllà dels límits dels espais naturals protegits, on ara mateix es dona una situació de “campi qui pugui”. Això també inclou els espais de protecció bàsica com els espais del PEIN (Espais d’Interès Natural) que no tenen protecció especial i on pràcticament no s’hi fa gestió. 


  ", "", ""]
 • +["<p>Una de les funcions clau de l’Agència hauria de ser actuar de manera activa més enllà dels límits dels espais naturals protegits, on ara mateix es dona una situació de “campi qui pugui”. Això també inclou els espais de protecció bàsica com els espais del PEIN (Espais d’Interès Natural) que no tenen protecció especial i on pràcticament no s’hi fa gestió.&nbsp;</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Una de les funcions clau de l’Agència hauria de ser actuar de manera activa més enllà dels límits dels espais naturals protegits, on ara mateix es dona una situació de “campi qui pugui”. Això també inclou els espais de protecció bàsica com els espais del PEIN (Espais d’Interès Natural) que no tenen protecció especial i on pràcticament no s’hi fa gestió. 


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Una de les funcions clau de l’Agència hauria de ser actuar de manera activa més enllà dels límits dels espais naturals protegits, on ara mateix es dona una situació de “campi qui pugui”. Això també inclou els espais de protecció bàsica com els espais del PEIN (Espais d’Interès Natural) que no tenen protecció especial i on pràcticament no s’hi fa gestió.&nbsp;</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:44