" class="part-icon-bars">

Consulta relativa a l’elaboració del decret de regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de regulació de l’activitat cinegètica a Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 07/11/2022 - 08/12/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  21/04/2022 - 20/05/2022

  Introducció

  Objectiu de la consulta

  L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions, a través de l'apartat de Propostes, referents als criteris i opcions a tenir en compte en el moment de determinar la millor forma de regulació de l’activitat cinegètica en cada àmbit considerat.

  El Decret preveu abordar les matèries per les quals la Llei 1/1970 requereix un desenvolupament reglamentari, com ara les normes per a l’exercici de la caça, la regulació dels terrenys cinegètics, les malalties d’espècies cinegètiques, els alliberaments i les repoblacions amb espècies cinegètiques, així com la seguretat i control de l’activitat cinegètica.

  Pel que fa als objectius inherents al procés de consulta pública prèvia i posterior fase d’informació pública, es pretén garantir la transparència en les actuacions ad extra de l’Administració en el procediment d’elaboració de disposicions normatives, i incrementar la transparència de l’actuació administrativa en l’exercici de la potestat reglamentaria facilitant la participació dels agents afectats en l’elaboració de la normativa.

  Qui hi pot participar?

  ·        La consulta va dirigida al públic en general i és oberta al conjunt de ciutadans i entitats; addicionalment es convidarà a participar en la consulta prèvia, mitjançant correus electrònics informatius, a les entitats i col·lectius més importants i representatius que poden considerar-se afectats per la futura norma abans de redactar-la, entre els que es pot destacar els següents: El Consell de Caça de Catalunya.

  ·        L’Associació Catalana de Municipis (ACM).

  ·        La Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

  ·        El Consell de Protecció de la Natura.

  ·        Les Juntes Consultives de Reserves Nacionals.

  ·        La Federació Catalana de Caça, en representació de les Societats de Caçadors de Catalunya.

  ·        L’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT).

  ·        Les entitats conservacionistes:

         - Associació per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA).

         - SEO-BIRDLIFE.

         - Ecologistes en Acció.

         - Alternativa Verda – ONG.

  ·        Les entitats de protecció dels animals (PACMA, ADDA).

  ·        Les organitzacions agràries (UP, JARC, ASAJA).

  ·        Les associacions de propietaris forestals.

  ·        Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

  ·        L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

  ·        El Consell Nacional de Dones de Catalunya en l’àmbit del desenvolupament rural.

  ·        El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

  ·        La Confederació patronal més representativa de la Petita, Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).

  ·        La Federació d’Entitats Ecologistes (EdC).

  Una vegada obert el període de consulta, s’informarà d’aquest fet mitjançant la Web del Departament i les xarxes de difusió relacionades, com ara Ruralcat, Instagram o Twitter.

 2. 2
  07/11/2022 - 08/12/2022

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la incorporació en l’anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.

  Informe de retorn sobre la valoració de les aportacions efectuades en la fase de consulta pública prèvia en relació amb l'elaboració del Decret de regulació de l'activitat cinegètica a Catalunya (PDF)