" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre la creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2022 - 01/12/2022
Fases del procés

Oposició a l’alternativa seleccionada per la Generalitat de Catalunya de diluir-lo dins l’Agència de la natura de Catalunya.

28/10/2022 14:15  

Que el Conservatori del Litoral de Catalunya sigui un organisme públic independent, dotat de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar, amb finançament adscrit i assignació de recursos finalistes procedents de la taxa turística, i que es creï per Llei seguint el model francès del Conservatoire du littoral et les rivages lacustres.

Optar per l’Alternativa 1 de les analitzades i descartar la 4, que dilueix el Conservatori dins l’ANC.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions5

Referència: II-PROP-2022-10-85841
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/conservatori-litoral-catalunya/f/3579/proposals/85841/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/conservatori-litoral-catalunya/f/3579/proposals/85841/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb hamsteretch
Editat

I agree with your opinion Choose Alternative 1 from the options analyzed and discard Option 4, which dilutes the Conservatory in the ANC. https://drivemad.io

Comentari esborrat el 01/02/2023 10:13
Comentari esborrat el 01/02/2023 10:14

The conclusion of this procces has already finished, however it would be a good idea not let or politician to forget those kind of thing. Here I give you the resolt of this procces if you want to see (DOCUMENTS RELACIONATS - Valoració conjunta de les aportacions rebudes):
https://participa.gencat.cat/processes/conservatori-litoral-catalunya

Conversa amb kiricowell

I think having a website is a good thing for you https://ageofwargame.io

Què vol dir aquest comentari en aquest lloc?!?!?! Com és possible???

Seria fantàstic veure com reacciona la gent davant la idea que has esmentat a https://geekydane.com/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...