" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

Ocupació de territori

01/06/2023 17:04  
Acceptades

L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos per cobrir les sobiranies energètica i alimentària.

La PROENCAT 2050 quantifica la “superfície” a ocupar per renovables en 800 km2, el 2,5 % del territori. És excessiva i errònia.

La PROENCAT 2050 atorga a l'eòlica terrestre una ràtio d’ocupació de sòl de 2,1 Ha/MW. La realitat és d’entre 0,43 i 0,80 ha/MW. Un cop restaurats els terrenys la superfície permet els usos de la terra..

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Efectivament, la PROENCAT 2050 analitzava l'ocupació del sòl mitjançant una ràtio (2,1 ha/MW) que tenia en compte els elements que poden afectar les activitats que es realitzaven abans en aquell mateix indret. Això inclou els aerogeneradors, les rases per al soterrament de les connexions elèctriques internes, la subestació de connexió amb la xarxa elèctrica pública i els espais per la sala de control, material de manteniment, etc. Pel que fa específicament als aerogeneradors, la superfície considerada no és només l’ocupada per la base de la torre sinó que inclou un radi d’afectació al seu entorn equivalent a l’alçada total de la instal·lació (torre més pala). Segons aquest criteri, adquireix un gran protagonisme allò que es podria entendre com a zona de servitud associada als aerogeneradors. En canvi, el PLATER parla d'una altra ràtio d'ocupació del sòl (0,3 ha/MW), més directament relacionada amb el canvi d'usos real del sòl i no tant amb l'afectació que pot tenir més enllà d'aquesta, com ara l'impacte paisatgístic.

Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-06-86907
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater/f/3774/proposals/86907/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consultaplater/f/3774/proposals/86907/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...