" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/03/2024
Fases del procés

Preguntes per centrar les aportacions: Debat obert

 • Quins són els principals riscos que pateix el patrimoni cultural català actualment?
 • Quines altres classes de béns o formes de patrimoni, que han emergit o s’han consolidat ens els darrers anys, haurien de ser objecte de protecció?
 • Cada categoria de béns hauria de tenir criteris d’intervenció específics o haurien de ser criteris homogenis per totes les categories?
 • S’haurien d’establir criteris d’intervenció específics per als béns mobles? En cas afirmatiu, quins haurien de ser els criteris d’intervenció en relació als béns mobles?
 • S’han de preveureu mesures específiques de foment del patrocini i el mecenatge que tinguin en compte les especialitats pròpies del patrimoni cultural? Sí fos així, quines podrien ser algunes d’aquestes mesures?
 • Considereu l’espoli com un dels grans perills del patrimoni cultural català?
 • S’hauria de regular específicament el règim dels detectoristes?
 • Creieu que les sancions actuals han quedat desfasades? Com es podria actualitzar i adaptar el règim sancionador i les sancions a les necessitats actuals? Es podrien preveure mesures substitutòries a les sancions? En cas afirmatiu, quines?
 • Quines mesures podrien fomentar la digitalització i la protecció i conservació del patrimoni digital?
 • Com pot contribuir el patrimoni cultural català en la lluita conta el canvi climàtic?
 • Quins criteris haurien de presidir la implementació de les energies renovables en els béns integrants del patrimoni cultural.

345 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
El canvi climàtic comportarà sacsejades en àmbits econòmics estratègics pel país, especialment en...
Continuant propostes anteriors meves la Llei ha de: G) Declarar que vol promoure la cura i la...
MONUMENTA ofereix colaborar amb els municipis i Consells Comarcals que no disposen de catàlegs de...
Caldria incloure en la legislació relativa als BCIN, la creació d'uns òrgans similars als que es...
És una opinió pràcticament unànim que la LPC ha quedat desfasada, sent una declaració...
La llei hauria de preveure el desenvolupament urgent d’un decret per reglamentar les...
 • Creat el
  17/01/2024
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Establir l’obligatorietat de tots els municipis amb un cert nombre d’habitants tingui un Pla...
El principal risc del patrimoni cultural català és la seva desaparició per manca de comunicació...
L'Article 46 de la Llei actual fa referència al fet que el patrimoni arqueològic és tot allò que...
Un element patrimonial i el seu paisatge protegit és un bé major que no pot ser afectat per...
Donat que són les més altes institucions arqueològiques del país, els directors del MAC (Museu...
 • Creat el
  21/01/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Actualment el pressupost de cultura i de patrimoni no arriba per satisfer les necessitats del...
Com ja he apuntat, la Llei ha de proporcionar els mecanismes per tal de convertir el Patrimoni...
Actualment la llei no contempla l'obligatorietat de protegir un bé immoble que conté un bé moble...
L’article 28 de la Llei de Patrimoni limita l’alienabilitat dels BCIN i els béns mobles...
Existeix un gran dèficit d’informació i coneixement sobre el patrimoni català. En particular, en...
Respecte a la conservació dels béns mobles, no es pot conservar tot i, es obvi, que cal fer un...
Un altre risc és el desconeixement i poca sensibilitat de part d'institucions i població. Les...
Seguint les declaracions i les estratègies exitoses desenvolupades en països civilitzats en...