" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/03/2024
Fases del procés

Explicitar el deure de l’administració de controlar el compliment dels béns protegits a través de les funcions de policia: ordres d’execució, etc

22/01/2024 01:07  

El capítol primer del Títol IV està dedicat a disposicions sobre el compliment d’aquesta llei, i aquest és un apartat clau que cal reforçar, doncs està demostrat que s’aplica ben poc a la pràctica per les administracions (especialment les locals). Proposo modificar l’article 67 LPCC per fer explícita aquesta obligació de requerir i afegir que la manca de recursos de l’Administració competent ni el mal estat del bé no podrà ser excusa per no fer requeriments.

Número d'adhesions3

Referència: II-PROP-2024-01-88209
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleipatrimonicultural/f/3998/proposals/88209/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleipatrimonicultural/f/3998/proposals/88209/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...