" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Realitzar una modificació integral de la Llei de Turisme per poder actualitzar els seus continguts i donar d’aquesta manera una resposta més eficaç a les necessitats del Sector tenint en consideració el nou context social i mediambiental així com la irrupció de les noves tecnologies (TIC) en tots els àmbits socials i econòmics. 


L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei de turisme de Catalunya per al desenvolupament d’un model de turisme sostenible, responsable i de qualitat.
 
Es pretén obtenir aportacions i observacions referents a la classificació i els requisits de les empreses turístiques, la responsabilitat de les empreses i els usuaris turístics, les competències de les administracions turístiques i l’organització de l’administració turística de la Generalitat, els serveis d’informació turística, l’activitat de promoció i foment, la governança turística, la inspecció i el règim sancionador.
 
També es pretén recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú millorar de la normativa turística actual.

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal

Aquesta consulta s'adreça, en general, a la ciutadania i a les entitats que tenen interessos i incideixen en el sector turístic, per tal que puguin aportar tot el que considerin adient respecte a aquesta iniciativa.Propostes Veure tots (80)

Facilitar la recuperació i instal.lacio de la industria vinculada al sector turístic.
Crear...
Inversión en investigación sobre eficiencia en los motores de las aeronaves.
EU Mediterrani
CFGS...
Professionalitat als equipaments museístics, patrimonials i culturals. Per una contractació directa dels treballadors per part de museus i centres.
  • Creat el
    16/11/2021
  • 2
  • Número de comentaris: 2
Reconeixement i professionalització de la figura del gestor d'HUT
La vigent Llei de Turisme no contempla la figura del gestor d’habitatges d’ús turístic, tot i la...
Veure tots (80)
Departament Departament d'Empresa i Treball
Disposa de retorn
Data d'inici 12 de Novembre de 2021
Data de finalització 02 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2021-11-431

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleiturisme/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleiturisme/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

99

Participants

177

Seguidores

84

Comentaris

80

Propostes

93

Adhesions

144

Respostes