" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

Participació al món local. Sessió presencial a Lleida

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
02/08/2022 13:30   1 comentari
02 Novembre 2022
10:00 - 12:30
Nombre d'aportacions 16
Nombre d'assistents 14
Organitzacions assistents

▪ Ajuntament de Lleida
▪ Ajuntament de Maldà
▪ Ajuntament de Sort
▪ Diputació de Lleida
▪ Federació d’associacions de veïns de Lleida

Referència: II-MEET-2022-08-750
Versió 25 (de 25) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/750/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/750/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Lleida? 

Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:

Eix 1: compromís institucional

Per una participació ciutadana de qualitat és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds: empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures.

Hi ha reptes clarament identificats en relació amb l’actitud (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els recursos (com informació, humans, econòmics...).

Sobre que debatrem:

·      Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.

·      Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.

·      Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

Eix 2: les regles del joc

Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

 Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
  • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

 Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
  • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
  • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

Lleida
La Llotja
Sala Martina Castells. Avinguda de Tortosa, 6, Lleida.

Acta de la trobada

Podeu consultar l'informe en el següent enllaç.

Propostes relacionades:

S5.2 Aprofitar per crear cultura participativa
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.14. Foment de la participació corresponsable
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.10. Facilitar la feina dels secretaris municipals
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.7. Aprofitar recursos existents i fomentar el treball en xarxa
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.11 Adaptar els canals de comunicació als perfils de participants.
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.8. No duplicar els espais de participació
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.16. Definir bé el marc dels processos
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.15. Garantir l’autonomia local en el disseny dels processos
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.13. Pensar mecanismes per fomentar la participació de tothom
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.12. Preveure un capítol de drets
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.6 No fixar obligacions que no es puguin assumir
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.5. Facilitar uns recursos mínims per poder impulsar processos
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.6 Establir les responsabilitats d’execució i seguiment
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida
S5.3. Garantir uns retorns públics i amb dret a aclariment
Participació al món local. Sessió presencial a Lleida

me interesa

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...