" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S2.1 Valorar adequadament els pros i contres de regular mesures fer facilitar la inclusió als processos de participació

31/10/2022 15:50  
Acceptades

Cal valorar i pensar bé la conveniència d’incorporar o no mesures adreçades a facilitar la inclusió als processos de participació. D’una banda, existeix el risc que l’excés de regulació tiri enrere a molts ajuntaments que no disposen dels recursos necessaris per garantir la inclusió i que, per evitar incomplir la llei, decideixin no fer processos de participació. A més a més, quan s’estableixen obligacions cal pensar en com es farà el seguiment dels compliments o incompliments. Què passarà si algú les incompleix? Es podrien arribar a impugnar processos que no haguessin complert la norma?

D’una altra banda, es valora la necessitat de regular per fer prendre consciència de la importància de la inclusió en els processos de participació i no dependre de la sensibilitat tècnica i política. Existeixen experiències com per exemple el Decret sobre la escola inclusiva en l’àmbit de l’educació que tot i tenir mancances i que no s’està complint, ha permès avançar en la línia de la inclusió i, per exemple, les entitats i col·lectius l’aprofiten com un element al que aferrar-se per exigir determinades mesures. És a dir, que si no es regula i es força una mica sobre una determinada qüestió, sovint no s’acaba fent res en aquell àmbit i les entitats i la ciutadania tampoc tenen eines per reclamar.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Es comparteix la idea que la llei haurà de buscar l'equilibri entre oferir eines útils en matèria d'inclusió i al mateix temps, que això no suposi una barrera a les administracions amb menys recursos.

Trobades relacionades:

Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
18 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot garantir i millorar la participació de la ciutadania?  La inclusió de diferents perfils i visions en qualsevol fase del cicle de les polítiques públiques (disseny, execució, seguiment, avaluació) és fonamental per garantir una participació ciutadana de qualitat.  Així doncs, l’objectiu de remoure els obstacles per garantir el dret de participació de totes les persones ha d’estar al centre de qualsevol política de participació ciutadana, i com no, al centre de la nova llei de participació ciutadana.  A dia d’avui, una de les mancances més flagrants dels mecanismes de participació impulsats des de les administracions és la incapacitat d’arribar a col·lectius amb menys tendència a participar com per exemple joves, gent gran o persones nascudes fora de Catalunya.  El perfil més nombrós de persona que més participa als processos de la Generalitat de Catalunya (dades 2018-2019) és Dona (63 %); Edat entre 35 i 54 anys (45 %); Nascuda a Catalunya (79 %); Ocupada (81 %) al sector serveis; Amb estudis universitaris (81 %); I que viu a l’àmbit metropolità (44 %). Pel que fa a la dificultat per arribar als col·lectius que menys participen, d’acord al Panel de polítiques locals 2020, dues de les tres principals preocupacions dels municipis en la participació ciutadana són:  • Els col·lectius que habitualment no participen. • L'escassa participació ciutadana a les convocatòries que fa l’ajuntament.  El 51 % dels ajuntaments catalans consideren necessari revisar les seves estratègies i instruments de promoció de la participació virtual segons el  que recopila dades dels municipis de més de 10 mil habitants.  Sobre que debatrem: • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per afavorir que tothom pugui participar i fer-ho en condicions d'igualtat. Això implica trobar els camins per arribar a col·lectius i ciutadania no present. • Sobre com establir mecanismes i garanties que facilitin l'exercici de la participació ajustant-la a les diferents formes existents i/o possibles, com per exemple l'accessibilitat. • Sobre les transformacions, vies i recursos necessàries per fer-ho possible. Durant la sessió es tractaràn les qüestions de l'eix 4: accessibilitat i diversitat. Es pretén que la sessió sigui un espai de trobada i debat per a persones professionals de la participació ciutadana (administracions públiques, món acadèmic, facilitadors de dinamització, ...). Però, en tot cas, està obert a tothom qui vulgui participar.
Referència: II-PROP-2022-10-85851
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85851/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85851/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...