" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S2.16 Promoure l’ús de diversitat de llengües per arribar millor a diferents col·lectius

31/10/2022 16:46  
En avaluació

Fer els processos només en català, o en català i castellà, dificulta arribar a determinats perfils de diverses comunitats lingüístiques. Potser caldria valorar fer difusió i/o processos en altres llengües perquè això pot ajudar a arribar millor a diferents col·lectius. Es planteja el dubte, però, de fins a quin punt aquest aspecte s’hauria de regular i com fer-ho.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Són les administracions convocants que han d'escollir quina és la millor manera d'arribar als diferents perfils, també, en funció de l'objecte del mecanisme de participació. La llei preveurà que s'ha de cercar la inclusió i la diversitat dels participants, en funció de les necessitats del mecanisme de participació que s'impulsi. [Resposta parcialment acceptada]

Trobades relacionades:

Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
18 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot garantir i millorar la participació de la ciutadania?  La inclusió de diferents perfils i visions en qualsevol fase del cicle de les polítiques públiques (disseny, execució, seguiment, avaluació) és fonamental per garantir una participació ciutadana de qualitat.  Així doncs, l’objectiu de remoure els obstacles per garantir el dret de participació de totes les persones ha d’estar al centre de qualsevol política de participació ciutadana, i com no, al centre de la nova llei de participació ciutadana.  A dia d’avui, una de les mancances més flagrants dels mecanismes de participació impulsats des de les administracions és la incapacitat d’arribar a col·lectius amb menys tendència a participar com per exemple joves, gent gran o persones nascudes fora de Catalunya.  El perfil més nombrós de persona que més participa als processos de la Generalitat de Catalunya (dades 2018-2019) és Dona (63 %); Edat entre 35 i 54 anys (45 %); Nascuda a Catalunya (79 %); Ocupada (81 %) al sector serveis; Amb estudis universitaris (81 %); I que viu a l’àmbit metropolità (44 %). Pel que fa a la dificultat per arribar als col·lectius que menys participen, d’acord al Panel de polítiques locals 2020, dues de les tres principals preocupacions dels municipis en la participació ciutadana són:  • Els col·lectius que habitualment no participen. • L'escassa participació ciutadana a les convocatòries que fa l’ajuntament.  El 51 % dels ajuntaments catalans consideren necessari revisar les seves estratègies i instruments de promoció de la participació virtual segons el  que recopila dades dels municipis de més de 10 mil habitants.  Sobre que debatrem: • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per afavorir que tothom pugui participar i fer-ho en condicions d'igualtat. Això implica trobar els camins per arribar a col·lectius i ciutadania no present. • Sobre com establir mecanismes i garanties que facilitin l'exercici de la participació ajustant-la a les diferents formes existents i/o possibles, com per exemple l'accessibilitat. • Sobre les transformacions, vies i recursos necessàries per fer-ho possible. Durant la sessió es tractaràn les qüestions de l'eix 4: accessibilitat i diversitat. Es pretén que la sessió sigui un espai de trobada i debat per a persones professionals de la participació ciutadana (administracions públiques, món acadèmic, facilitadors de dinamització, ...). Però, en tot cas, està obert a tothom qui vulgui participar.
Referència: II-PROP-2022-10-85866
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85866/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85866/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

En aquest cas, també s'hauria de tenir en compte el sistema lingüísitc propi de les persones sordes i sordcegues de Catalunya, tal i com indica la Llei 17/2010 de 3 de juny, de la llengua de signes catalana aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i emparant-nos en al Convenció Internacional sonre els Drtes de les Perosnes amb Discapacitat, el Pacte Nacional pel Dret de les Persones amb Discapacitat, etc. garantint el dret d¡accés a la informaicó en equitat de condicions de tots els ciutadans de Catalunya.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...