" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S2.17 Incloure mesures proposades pel propi mapa d’agents per facilitar la participació inclusiva.

31/10/2022 16:47  
En avaluació

Les persones i col·lectius que normalment no participen perquè tenen dificultats per fer-ho són les que millor poden proposar mesures per superar les barreres existents. Hi ha recursos que sovint s’han reivindicat com ara la traducció en llengua de signes; recursos de suport personal a persones que ho necessiten; pagament d’un taxi adaptat per facilitar el desplaçament; o fins i tot plantejar la remuneració o compensació a persones en situació de molta vulnerabilitat que podrien facilitar la participació de determinats col·lectius.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Es comparteix que les administracions han de buscar els recursos necessaris per complir amb els principis d'accessibilitat i diversitat, tot i que la qüestió de la remuneració o compensació econòmica sovint planteja problemes de gestió econòmica a les administracions. En estudi si la llei pot facilitar aquesta compensació.

Trobades relacionades:

Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
18 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot garantir i millorar la participació de la ciutadania?  La inclusió de diferents perfils i visions en qualsevol fase del cicle de les polítiques públiques (disseny, execució, seguiment, avaluació) és fonamental per garantir una participació ciutadana de qualitat.  Així doncs, l’objectiu de remoure els obstacles per garantir el dret de participació de totes les persones ha d’estar al centre de qualsevol política de participació ciutadana, i com no, al centre de la nova llei de participació ciutadana.  A dia d’avui, una de les mancances més flagrants dels mecanismes de participació impulsats des de les administracions és la incapacitat d’arribar a col·lectius amb menys tendència a participar com per exemple joves, gent gran o persones nascudes fora de Catalunya.  El perfil més nombrós de persona que més participa als processos de la Generalitat de Catalunya (dades 2018-2019) és Dona (63 %); Edat entre 35 i 54 anys (45 %); Nascuda a Catalunya (79 %); Ocupada (81 %) al sector serveis; Amb estudis universitaris (81 %); I que viu a l’àmbit metropolità (44 %). Pel que fa a la dificultat per arribar als col·lectius que menys participen, d’acord al Panel de polítiques locals 2020, dues de les tres principals preocupacions dels municipis en la participació ciutadana són:  • Els col·lectius que habitualment no participen. • L'escassa participació ciutadana a les convocatòries que fa l’ajuntament.  El 51 % dels ajuntaments catalans consideren necessari revisar les seves estratègies i instruments de promoció de la participació virtual segons el  que recopila dades dels municipis de més de 10 mil habitants.  Sobre que debatrem: • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per afavorir que tothom pugui participar i fer-ho en condicions d'igualtat. Això implica trobar els camins per arribar a col·lectius i ciutadania no present. • Sobre com establir mecanismes i garanties que facilitin l'exercici de la participació ajustant-la a les diferents formes existents i/o possibles, com per exemple l'accessibilitat. • Sobre les transformacions, vies i recursos necessàries per fer-ho possible. Durant la sessió es tractaràn les qüestions de l'eix 4: accessibilitat i diversitat. Es pretén que la sessió sigui un espai de trobada i debat per a persones professionals de la participació ciutadana (administracions públiques, món acadèmic, facilitadors de dinamització, ...). Però, en tot cas, està obert a tothom qui vulgui participar.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-10-85867
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85867/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85867/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

Hola buenas Yo tengo una discapacidad y he sufrido maltrato por parte de mi familia he intentado pedir ayuda pero por mi discapacidad no me ha resultado fácil y ha tardado demasiado en llegar por eso pido que sé facilité el conseguir ayuda a Las personas con discapacidad especialmente a aquéllas que sufren maltrató y que sé les facilite información y formas de poder tramitar y pedir ayuda gracias

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...