" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S3.4 Que la llei serveixi per donar garanties i seguretat jurídica

11/11/2022 18:21  
En avaluació

A més de vetllar per la qualitat, la llei hauria de servir per donar garanties i seguretat jurídica a la ciutadania. La ciutadania ha de saber què pot esperar i quins drets i garanties té en relació als diferents mecanismes de participació. En aquest sentit, es podria valorar i recollir el paper que poden tenir figures com els síndics de greuges o els jutges de pau, que en determinats àmbits poden ser figures que ajudin a donar aquestes garanties en l’exercici dels drets de participació.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

S'estudiarà la coherència de la nova llei amb les previsions de la normativa sectorial en matèria de participació. Tanmateix, pot ser que la nova llei no pugui harmonitzar els múltiples instruments regulats en múltiples lleis sectorials, atesa la dispersió existent i els diferents departaments de la Generalitat implicats.

Trobades relacionades:

Fonaments teòrics i metodologia (sessió virtual)
25 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot contribuir a una deliberació de qualitat?    Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.   Sobre què debatrem: ·        Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. ·        Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. ·        Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?   La descripció concreta de l’eix de debat el podeu trobar a: eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-85915
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85915/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85915/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...