" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Caldria avançar en el seguiment, avaluació i rendició de comptes, també des de la revisió dels “instruments tradicionals” que despleguen la cooperació

26/05/2022 11:53  

En aquest sentit, especialment en la línia d’EpD, donada la praxi que es duu a terme per algunes entitats que accedeixen al finançament i per la seva posterior realització d’activitats arreu del territori amb propostes finançades poc participades/arrelades des del territori així com el poc/nul retorn dels tallers/actuacions dutes a terme en el marc dels projectes d’EpD ... …. caldria fer una revisió de les bases que ajudaria a avançar amb l'aplicació de l'EGiBDH

Referència: II-PROP-2022-05-83949
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/f/3496/proposals/83949/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pladirectorcooperacio/f/3496/proposals/83949/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (50.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

A favor  

● Caldria també reforçar, des de l’enfortiment de capacitats, els diferents rolls dels titulars; tant de les entitats (Tr que accedeixen al finançament) com de la pròpia administració com a Titular d’obligació alhora d’avançar amb el desplegament de l’EpD des de l’enfocament estratègic.

Etenc la crítica però no entenc com s'operativitzaria això. Aquesta dinàmica, la d'actuacions poc arrelades, la falta de retorn de l'impacte generat, etc es dóna molt més en cooperació que en EpD. Segur que s'hauria de modificar. La pregunta és com.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...