" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Assessorament jurídic i formació a persones interventores i secretàries dels ens locals en...
En avaluació
Tenir en compte l'agenda de dones, pau i seguretat
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Els instruments haurien de contemplar la inclusió de la mirada del sud, per exemple, en...
Acceptades
Acords estables amb el departament d'educació.
Acceptades
La majoria d'entitats tenim personal dedicat a omplir formularis, lo qual respon a estructures...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Coherència de polítiques per al desenvolupament.
En avaluació
Incorporar la prevenció de conflictes, la construcció i manteniment de la pau i la resolució de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Aprofitar l'expertesa europea, cal fer una connexió entre allò local i allò internacional.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Desburocratitzar l'accés a les diferents eines i modalitats de treball
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Augmentar el coneixement i accés entre universitats i resta d'actors del territori. Xarxa de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Transversalitat entre gènere i drets humans, treballant amb actors més transversals la governança...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Diversificar els instruments per facilitar la col·laboració.
Acceptades
Formació als agents/actors locals del Sud.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
S'hauria de revisar el decret dels òrgans consultius, doncs en el moment que accedeixes a la...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Garantir la salut sexual i reproductiva (mutilació femenina -IMGF, dret a l'avortament-, no només...
Acceptades
Coordinació i vinculació amb els ens locals per tal de recolzar i donar suport a les entitats...
Acceptades
Facilitar que els ens locals puguin fer cooperació a través del suport de la Generalitat de...
Acceptades
Aprofundir en el paper de les Coordinadores de Organitzacions no governamentals al...