" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 01/11/2021 - 01/12/2021
Fases del procés

Canvis a "Consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs d’excel.lència dins l’espai protegit"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"Consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs d’excel.lència dins l’espai protegit"}
  • +{"ca"=>"Consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs d’excel.lència dins l’espai protegit"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs d’excel.lència dins l’espai protegit"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Consolidació de les Reserves Naturals Parcials com a llocs d’excel.lència dins l’espai protegit"}

Cos

  • +["L’ACI considerem que la mesura per aconseguir la consolidació de les RNP com a llocs d’excel-lència dins l’espai protegit de tot el Parc Natural de Cap de Creus és la prohibició de qualsevol activitat extractiva dels recursos naturals I per tant que s’autoritzin només activitats contemplatives. L’àmbit protegit del PNCC és lo suficientment ampli com per poder fer dites activitats extractives en les zones de PN amb regulació específica i diferenciant l’activitat professional de la recreativa."]
  • +["L’ACI considerem que la mesura per aconseguir la consolidació de les RNP com a llocs d’excel-lència dins l’espai protegit de tot el Parc Natural de Cap de Creus és la prohibició de qualsevol activitat extractiva dels recursos naturals I per tant que s’autoritzin només activitats contemplatives. L’àmbit protegit del PNCC és lo suficientment ampli com per poder fer dites activitats extractives en les zones de PN amb regulació específica i diferenciant l’activitat professional de la recreativa."]
Esborrats
Addicions
  • +["L’ACI considerem que la mesura per aconseguir la consolidació de les RNP com a llocs d’excel-lència dins l’espai protegit de tot el Parc Natural de Cap de Creus és la prohibició de qualsevol activitat extractiva dels recursos naturals I per tant que s’autoritzin només activitats contemplatives. L’àmbit protegit del PNCC és lo suficientment ampli com per poder fer dites activitats extractives en les zones de PN amb regulació específica i diferenciant l’activitat professional de la recreativa."]
Esborrats
Addicions
  • +["L’ACI considerem que la mesura per aconseguir la consolidació de les RNP com a llocs d’excel-lència dins l’espai protegit de tot el Parc Natural de Cap de Creus és la prohibició de qualsevol activitat extractiva dels recursos naturals I per tant que s’autoritzin només activitats contemplatives. L’àmbit protegit del PNCC és lo suficientment ampli com per poder fer dites activitats extractives en les zones de PN amb regulació específica i diferenciant l’activitat professional de la recreativa."]
Autoria de la versió
Avatar: Associació de centres d'immersió del parc natural de Cap de Creus Associació de centres d'immersió del parc natural de Cap de Creus
Versió creada el 25/10/2021 19:59