" class="part-icon-bars">

Procediment de registre documental i informació per mitjans electrònics de les dades sobre la compravenda de joies i metalls preciosos.

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordre que ha d'establir el procediment de registre documental i informació per mitjans electrònic de les dades sobre la compravenda de joies i metalls preciosos per part de les persones que realitzen aquesta activitat a Catalunya.

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2019 - 12/04/2019
Fases del procés

Canvis a "Procediment registre documental in informació per mitjans electrònics de les dades sobre la compravenda de joies i metalls preciosos"

Versions