" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

#xnej Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 25/02/2020
Fases del procés

Canvis a "Oficina Jove del Solsonès"

Versions

Versió 1

Avatar: Oficina Jove del Solsonès Oficina Jove del Solsonès
18/12/2019 18:59
Versions 1 Torna a la proposta