" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Publicació del llibre "Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa per a la Preservació dels Ecosistemes Marins i Costaners "

Número d'adhesions1

Capacitat de càrrega i gestió adaptativa per a la preservació dels ecosistemes marins


L’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona acaba de publicar el llibre:

Capacitat de Càrrega i Gestió Adaptativa per a la Preservació dels Ecosistemes Marins i Costaners 

Recull les ponències presentades en les jornades del mateix nom, organitzades per l’Institut de Medi Ambient i coordinades per la Dra. Carolina Martí, celebrades el 30 de setembre de 2020 en el marc de la Taula de Cogestió Marítima del Baix Empordà.

Sumari

Rafa Sardá. Hacia una Gestión Integrada de la Zona Costera basada en la Gestión por Ecosistema.

María de Andrés. Conceptos y límites de las zonas costeras y marinas para una gestión integrada a partir de la capacidad de carga y de los valores ecosistémicos

Javier G. Onetti. Corresponsabilidad, coparticipación y cogestión a través de la evaluación socio-ecológica integrada

Francesc Xavier Roig Munar. La gestió del litoral a través de l'estudi de la capacitat de càrrega ecològica, física i perceptual.

Ramon Albert Alturo Monné. Com analitzar i regular els usos en funció de l'establiment d'una capacitat de càrrega adaptativa?

Monserrat Demestre. Laura Recasens. Joan Baptista Company. Cogestió de l'estat ecològic i les pressions de les pesqueries de lluç, gamba i sonso.

Els vídeos de les ponències es poden veure també aquí:

https://www.udg.edu/ca/instituts/IMA/Jornada

Llistat d'adhesions

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...