" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Divendres, 3 de març, es va inaugurar la xarxa de radars de seguiment i control de variables de corrents i onatge marítim. Aquesta xarxa estarà formada per 7 antenes que cobriran tot el litoral de Catalunya. De fet, recentment es va instal.lar el segon d'aquests radars a cap sa Sal, a Begur i ja està operatiu. Això vol dir que es pot ja disposar de dades en temps real sobre corrents superficials i onatge del mar, informació que permetrà millorar el seguiment del medi marí, així com la gestió pesquera, la seguretat marítima o preveure moviment de contaminants i biodiversitat al llarg de la cost...
Leer más

Com ja sabeu, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està treballant en el que serà el Mapa dels hàbitats marins de Catalunya. A finals de l'any 2022, pel que fa a la campanya geofísica, s'ha prospectat el 70% de la superfície del fons marí des de Portbou fins a l'Ampolla i ja s'ha processat gran part d'aquesta informació. Poc a poc, es disposa de més dades per contribuir a conservar el patrimoni natural marí i la seva biodiversitat. Molt bones notícies!!!

 

Més informació: https://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20230209-estat-projecte-mapa-habitats

Amb la voluntat de donar a conèixer i reflexionar sobre els principals àmbits i relacions amb la mar Mediterrània, innovacions, serveis, recursos i formes de gestió, fent especial incidència en la necessària sostenibilitat, conservació i restauració del medi marí, la Fundació Alive organitza, el 3 i 4 de març de 2023, les segones Jornades de Conservació i Aprofitament del Mar.

Més informació: https://alivefund.org/ii-congres-mar/

L'Associació Gironina d'Amics de la Mar, organitza una conferència "El repte de conservar la vida marina", per la doctora Purificació Canals i Ventín, Presidenta de MedPAN (xarxa de gestors d'Àrees Marines Protegides de la Mediterrània), Copresidenta del Grup Marí de l'European Environmental and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) i Professora de la Universitat Rovira i Virgili. És un acte obert a tothom.

Serà el dia 15 de febrer, a les 19,30 hores a la Casa de Cultura de Girona.