" class="part-icon-bars">
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno. El Gobierno adquiere el compromiso de escucharlas, incorporarlas cuando proceda y explicar a la ciudadanía las decisiones tomadas, enriquecidas con esta participación.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Procesos destacados

El parc t'escolta

Procés participatiu del Parc Natural de la Serra de Montsant, per tal de rebre informació rellevant dels veïns i veïnes dels 11 pobles que integren el parc. Després de 20 anys d'existència del parc natural, cal revisar els aspectes essencials de la tasca feta enmarcant les aportacions en les següents temàtiques: ús públic, viure i treballar al Parc, patrimoni natural i cultural, i finalment comunicació.

El parc t'escolta Más información

Parlem de pressupostos

La Generalitat de Catalunya està impulsant una prova pilot interna de participació sobre política pressupostària, que s'adreça al personal de la Generalitat de Catalunya. Més endavant, aquesta experiència es vol traslladar a la ciutadania en general.
Parlem de pressupostos Más información

Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Els municipis de les Garrigues Altes s’enfronten a un important repte demogràfic provocat pel despoblament i ‘envelliment de la població. És el territori de Catalunya on es perd més població de forma sostinguda en el temps. Una problemàtica lligada a altres factors com la dificultat per accedir a un habitatge, la manca de transport públic i altres dèficits de serveis. També el paisatge i l’activitat agrària, fonamental a la comarca, s'afronten a la transformació a regadiu o la implantació de plantes de producció d’energies renovables.

Per tal de potenciar l’arrelament de la població mitjançant l’anàlisi i diagnosi de les ca...

Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes Más información

La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

El Parc Natural de la Serra de Montsant, conjuntament amb els municipis del seu entorn disposen del distintiu de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya que els acredita com a territori amb la protecció de la qualitat acústica i del cel nocturn. Aquestes proteccions arriben a un àmbit territorial extens, i pel que fa a la protecció lumínica inclou a tota la comarca del Priorat i 9 municipis de les Muntanyes de Prades.


La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i el Parc Natural de la Serra de Montsant estan treballant per elaborar el pla ...

La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat Más información

Actualización del Pacto para la Infancia en Cataluña

Hace 10 años, muchas instituciones, entidades, partidos políticos firmaron un pacto para la infancia en Cataluña. Este pacto delineó las necesidades y las maneras de mejorar la vida de los niños y adolescentes catalanes.

Ahora, en 2023, muchas cosas han cambiado y necesitamos una nueva agenda de retos para actualizar este pacto. Y para hacerlo, necesitamos conocer vuestras ideas y propuestas.

Actualización del Pacto para la Infancia en Cataluña Más información

Agència de la Natura de Catalunya

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquesta nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.


Per constituir, de manera efectiva, aquest nou ens cal aprovar-ne els estatuts. Ara el Govern de la Generalitat de Catalunya els ha començat a redactar i ha obert un procés de participació ciutadana per debatre aspectes clau de la governança i el desplegament territorial de la futura Agència.

Agència de la Natura de Catalunya Más información

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha impulsat aquest procés de participació pública per elaborar una nova Llei d'activitats cinegètiques de Catalunya, que actualitzi la Llei de Caça Estatal vigent de 1970.

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya Más información

Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs

La singularitat de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs, malgrat no tractar-se d’un element catalogat, convida a elaborar una diagnosi minuciosa tant pel que fa a la seva fisonomia com a la seva ubicació al costat del riu. Per això, volem repensar el futur de l’edifici i el seu entorn, conjuntament amb la ciutadania per, entre tots, obtenir informació fonamental que col·labori en definir la nova proposta de planejament per a aquest lloc. 

Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs Más información

Participación en el proyecto del nuevo hospital de Girona del Campus de Salud

El Servicio Catalán de la Salud está trabajando en el proyecto del futuro Campus de Salud de Girona, que incluirá el nuevo Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta, en sustitución del edificio actual. Se trata de un proyecto primordial para las comarcas gerundenses y para el conjunto de Cataluña.

Participación en el proyecto del nuevo hospital de Girona del Campus de Salud Más información

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica, aquesta planificació és l'eina per millorar l'estat ecològic de les masses d'aigua dels nostres rius, aigües subterrànies i costaneres, tal com diu la Directiva Marc de l'Aigua.

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027) Más información

Plan de mejora de la atención a la persona con enfermedad renal crónica

La enfermedad renal crónica (ERC) está reconocida como uno de los principales problemas de salud pública; afecta al 13,4% de la población mundial, aproximadamente. Su incidencia ha aumentado de forma exponencial y presenta uno importante infradiagnóstico, a pesar de ser un factor tratable y potencialmente prevenible.

Plan de mejora de la atención a la persona con enfermedad renal crónica Más información

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023)

La Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques posa en marxa, arran de la publicació de l’Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa del 2023, un procés participatiu mitjançant el qual, experts independents i ciutadania poden expressar el seu parer sobre el sistema d’avaluació del compliment de les obligacions de transparència, i contribuir així a la millora de la qualitat de la informació publicada al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023) Más información

Plan estratégico de calidad y seguridad de los pacientes de Cataluña 2023-2026

El Servicio de Promoción de la Calidad y la Bioética del Departamento de Salud le invita a responder este cuestionario para conocer su opinión y experiencia en relación con la atención que ha recibido en el sistema sanitario, con la finalidad de contribuir a elaborar el Plan estratégico de calidad y seguridad de los pacientes de Cataluña del Departamento de Salud para los próximos años 2023-2026.

Plan estratégico de calidad y seguridad de los pacientes de Cataluña 2023-2026 Más información

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2023

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-2030 amb l'objectiu de què les empreses i organitzacions avancin i fomentin un activisme corporatiu que permeti construir referents en la implicació i impuls d’accions que responguin als reptes actuals i que contribueixin de manera activa a l’assoliment de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En el marc d’aquest projecte es pretén promoure la participació i implicació de totes les persones d’FGC i dels grups d’interès en la presa de decisions de forma ordenada i sistemàtica. És en aquest punt on neix la voluntat de dur a terme ...

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2023 Más información
Departamentos

Cargando resultados...

El parc t'escolta

Procés participatiu del Parc Natural de la Serra de Montsant, per tal de rebre informació rellevant ...

#parctescolta
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  20/09/2023
 • Fecha de finalización
  31/03/2024
 • Creado el
  15/09/2023
Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023)

La Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques posa en marxa, arran de la pub...

#avaluartransparència
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  04/09/2023
 • Fecha de finalización
  31/10/2023
 • Creado el
  09/08/2023
Modificación del planeamiento del ámbito residencial Poble Nou Nord de Llers

El INCASÒL y el Ayuntamiento de Llers impulsan un proceso de participación ciudadana determinado par...

 • Fechas
 • Fecha de inicio
  01/09/2023
 • Fecha de finalización
  29/02/2024
 • Creado el
  26/07/2023
Avanç de planejament urbanístic de les Garrigues Altes

Els municipis de les Garrigues Altes s’enfronten a un important repte demogràfic provocat pel despob...

 • Fechas
 • Fecha de inicio
  17/08/2023
 • Fecha de finalización
  31/12/2023
 • Creado el
  30/06/2023
La qualitat acústica i de cel nocturn del Parc Natural de la Serra de Montsant a debat

El Parc Natural de la Serra de Montsant, conjuntament amb els municipis del seu entorn disposen del ...

#PNMontsant
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  30/06/2023
 • Fecha de finalización
  31/12/2023
 • Creado el
  11/05/2023
Diagnosi ciutadana de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs

La singularitat de la Fàbrica de Cartró de Sant Adrià de Besòs, malgrat no tractar-se d’un element c...

 • Fechas
 • Fecha de inicio
  01/06/2023
 • Fecha de finalización
  15/03/2024
 • Creado el
  29/05/2023
Parlem de pressupostos
La Generalitat de Catalunya està impulsant una prova pilot interna de participació sobre política pr...
#ParlemPressupostos
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  05/05/2023
 • Fecha de finalización
  30/11/2023
 • Creado el
  21/04/2023
Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha impulsat aquest procés de participa...

#LleiCinegetica
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  20/04/2023
 • Fecha de finalización
  30/11/2023
 • Creado el
  07/12/2022
Pla director urbanístic d'activitat econòmica d'Alió i Vila-rodona

Us convidem a participar en el Pla director urbanístic d’activitat econòmica d’Alió i Vila-rodona (P...

 • Fechas
 • Fecha de inicio
  28/03/2023
 • Fecha de finalización
  29/12/2023
 • Creado el
  07/03/2023
Actualización del Pacto para la Infancia en Cataluña

Hace 10 años, muchas instituciones, entidades, partidos políticos firmaron un pacto para la infancia...

#PacteInfancia
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  01/03/2023
 • Fecha de finalización
  20/11/2023
 • Creado el
  11/08/2023
Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2023

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-20...

#CréixerAmbLesPersones
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  15/02/2023
 • Fecha de finalización
  30/11/2023
 • Creado el
  10/02/2023
Agència de la Natura de Catalunya

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de C...

#ANACAT
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  11/10/2022
 • Fecha de finalización
  31/10/2023
 • Creado el
  22/07/2022
Repensem l'entorn de la Colònia Güell

Aquesta segona fase de participació parteix, dona continuïtat, i amplia les accions i propostes part...

#ParticipaColòniaGüell
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  16/11/2021
 • Fecha de finalización
  31/12/2023
 • Creado el
  30/09/2021
Participa a l'Aliança Catalunya 2030

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondr...

#Catalunya2030
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  15/05/2019
 • Fecha de finalización
  No especificado
 • Creado el
  12/05/2019
Carta catalana por los derechos y las responsabilidades digitales

La Carta catalana por los derechos y las responsabilidades digitales es un proyecto coordinado por l...

#DigitalCharterCat
 • Fechas
 • Fecha de inicio
  16/11/2018
 • Fecha de finalización
  No especificado
 • Creado el
  13/03/2019