" class="part-icon-bars">
Ayuda

Son espacios de encuentro entre Administración y ciudadanía para llevar a cabo debates regulares en torno a políticas sectoriales.


Cerrar la ayuda

Consejos de participación destacados

Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de l'Alt Pirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) va iniciar durant el 2021 el procés per optar a l’acreditació de l’espai a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).

Aquest és un espai permanent de coordinació entre entitats, població local i Parc Natural per a la preparació del dossier de candidatura (diagnosis, estratègia i pla d'acció) per obtenir la Carta Europea de turisme sostenible (Fase I) dels municipis que integren el Parc Natural de l'Alt Pirineu i la Xarxa Natura 2000 "Alt Pallars".

Más información

Consejo Nacional de los Niños y los Adolescentes de Cataluña (CNIAC)

El Consejo Nacional de los Niños y los Adolescentes de Cataluña (CNIAC) es el órgano colegiado consultivo y de participación infantil y adolescente de la Generalitat de Catalunya que representa los intereses y los puntos de vista de los niños y los adolescentes de Cataluña y vela por sus derechos.

El funcionamiento del CNIAC es lo mismo que el de cualquier otro órgano colegiado de la Generalitat de Catalunya. El CNIAC se rige por el decreto de su creación: Decreto 200/2013, y por|para el Reglamento de régimen interno elaborado y aprobado para|por los vocales del Consejo Nacional.

Participación (quien forma parte?)

Forman part...

Más información

Joves per l’Acció Climàtica

Tens entre 18 i 30 anys i t'interessen les polítiques climàtiques que es duen a terme a la Secretaria d'Acció Climàtica? Apunta't!


OBJECTIUS

Promoure un espai de trobada per a joves de Catalunya, d’intercanvi d'opinions i debat, on fer-hi propostes i que també funcioni com a òrgan consultiu.

A través de sessions participatives es vol incloure les demandes de la joventut en les polítiques ambientals i establir una guia per fer propostes que s’integrin de manera permanent en les polítiques climàtiques.


DESCRIPCIÓ

El grup estarà format entre 20 - 25 joves, la participació és voluntària amb una organització consensuada amb la Secr...

Más información

Taula de Voluntariat Ambiental de les Terres de l’Ebre

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als parcs naturals del Delta de l'Ebre i els Ports, i l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.

La taula es va constituir formalment el 10 de desembre de 2020 en l`àmbit del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i es va ampliar a l'àmbit dels Ports el 21 de febrer de 2022.

Els seus objectius generals són:

 • Cercar complicitats i acords entre l’òrgan gestor del parc natural i les entitats membres per dur a terme accions de voluntariat ambiental.
 • Establir sinèrgies col·laboratives entre les pròpies entitats membres de la Taula (que puguin red
 • ...
Más información

Consell de Participació de Gallecs

Gallecs és un espai d’interès natural del Vallès d’unes 754 ha, que té com a activitat principal l’agricultura. L’òrgan gestor és el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, integrat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac. 

Per afavorir la transparència i el diàleg en la presa de decisions, el 14 de gener de 2015 es va crear el Consell de Participació de Gallecs, òrgan de caràcter consultiu ,amb l’objectiu de fer possible la participació de le...

Más información

Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña

Órgano permanente de participación y consulta del Departamento competente en materia de salud con las Asociaciones de pacientes de responsabilidad pública

Más información

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Espai permanent de participació on es debaten i concreten propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats, en l’àmbit de l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.

Aquesta taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima i està com a objectiu a l'Estratègia EsNatura i a l'Estratègia Marítima.Más información

Departamentos
Joves per l’Acció Climàtica

Tens entre 18 i 30 anys i t'interessen les polítiques climàtiques que es duen a terme a la Secretari...

 • 15/09/2023
Consejo Nacional de los Niños y los Adolescentes de Cataluña (CNIAC)

El Consejo Nacional de los Niños y los Adolescentes de Cataluña (CNIAC) es el órgano colegiado consu...

 • 20/11/2014
Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de l'Alt Pirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) va iniciar durant el 2021 el procés per optar a l’acreditaci...

Próximo encuentro
 • Fecha
 • 04 junio 2024  ·  10:00 - 12:00
 • 14/06/2021
Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Oriental

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als espai...

 • 07/06/2022
Fòrum de participació de l’Observatori del patrimoni natural i la biodiversitat

El Fòrum de participació de l’Observatori del patrimoni natural i la biodiversitat és un espai de tr...

 • Consejos de participación: 0
Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Occidental Català

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat en l’àmbi...

 • 14/06/2022
Comitè de Profit

Grup d’intercanvi i treball en xarxa d’entitats, empreses, centres de recerca i administració públic...

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Espai permanent de participació on es debaten i concreten propostes per millorar la gestió i ordenac...

 • Consejos de participación: 1
Taula de Voluntariat Ambiental de les Terres de l’Ebre

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als parcs...

 • 10/12/2020
 • Consejos de participación: 0
Consell de Participació de Gallecs

Gallecs és un espai d’interès natural del Vallès d’unes 754 ha, que té com a activitat principal l’a...

 • 14/01/2015
Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza de Boumort

Asesoramiento y consulta de la Dirección Técnica de la reserva de caza.

Comisión de Seguimiento del Plan de Apoyo al Tercer Sector Ambiental de Cataluña 2015-2018
Comisión Catalana de Tránsito de Seguridad Viaria

Órgano de participación y consultivo en materia de tránsito y seguridad viaria.

Comité para la Acogida de las Personas Refugiadas

Órgano de asesoramiento, participación i coordinación de las Administraciones Públicas catalanas, en...

Grup de treball format per empleats públics de la Generalitat de Catalunya que estan interessats en ...

 • Consejos de participación: 3
Consejo Consultivo del Seguro Privado

Asesorar al Departamento de la Vicepresidencia, Economía y Hacienda en materia aseguradora.

Observatorio de la vivienda y la Segregación Urbana

Conocer la situación en términos cuantitativos y cualitativos de la vivienda en general, de protecci...

Consejo para la Prevención y la Gestión de Residuos en Cataluña

Organo de asesoramiento del Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña y el mecanism...

Mesa Sectorial Agraria de los Cereales

Interlocutor interprofesional del sector de los cereales con el DARP

Taula de voluntariat ambiental dels ENPE de l’Empordà

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat ambiental...

 • 16/12/2021
 • Consejos de participación: 0
Mesa Sectorial Agraria de las Aves de Corral y los Huevos

Interlocutor interprofesional del sector de las aves de corral y los huevos con el DARP

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza de los Puertos de Tortosa i Beceite

Asesoramiento y consulta de la Dirección Técnica de la reserva de caza.

Conferencia General del Consejo Interuniversitario de Cataluña

Conocer y evaluar los objetivos principales del sistema universitario de Cataluña

Consejo de la Profesión Enfermera de Cataluña

Órgano permanente de consulta y participación del colectivo enfermero de Cataluña en reconocimiento ...

Consejo de Salud Laboral

Órgano consultivo para las cuestiones referentes a la salud laboral, que fomenta la participación y ...

 Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza del Cadí

Asesoramiento y consulta de la Dirección Técnica de la reserva de caza.

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza de la Cerdanya-Alt Urgell

Asesoramiento y consulta de la Dirección Técnica de la reserva de caza.

Consejo Social de la Cultura

Espacio de participación para la promoción de la cultura

Jóvenes y Mediterráneo

Jóvenes y Mediterráneo


Cuando pensamos en la región mediterránea, nos damos cuenta de que la juventud...

 • 22/07/2020
 • Consejos de participación: 2

Aquest és l'espai de referència de l'activitat dels grups de treball creats per elaborar el Pla per ...

 • 01/06/2020
Mesa Intersectorial Forestal

Interlocutor interprofesional del sector forestal, que informa y colabora con el DARP

Comisión de Vivienda y Asistencia para situaciones de Emergencia Social

Coordinar la actuación de las AAPP de Cataluña, estableciendo mecanismos de solución de conflictos y...

Mesa Sectorial Agraria del Arroz

Interlocutor interprofesional del sector del arroz con el DARP 

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza dels Ports de la Vall de Boí

Asesoramiento y consulta de la Dirección Técnica de la reserva de caza.

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza del Alt Pallars-Aran

Asesoramiento y consulta de la Dirección Técnica de la reserva de caza.

Delegació del Govern a Alemanya

La Delegació del Govern a Alemanya obre aquest espai de Participa amb l'objectiu de fer més particip...

 • 21/05/2021
 • Consejos de participación: 1
Mesa Nacional de Infancia de Cataluña

Coordinar, impulsar y promover las políticas de infancia por todo el territorio, a través de las div...

Observatorio Catalán de la Familia

Órgano colegiado, asesor y consultivo en materia de apoyo a les familias y foro de participación de ...

Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada

Promover la coordinación de los sectores implicados en esta materia en Cataluña.

Consejo Asesor de la Seguridad de los Pacientes

Interlocutor para la mejora de la seguridad de los pacientes, que facilita a todos los colectivos: p...

Grup motor de l'Aliança Catalunya 2030

Aquest grup de treball és un espai reservat a un conjunt d’actors de la societat civil catalana que ...

Organos rectores y de participación de los Parques Naturales

Òrgans col·legiats que donen suport a la gestió dels espais naturals per tal d'assolir els seus obje...

Mesa de Ciudadanía e Inmigración

Espacio donde se debaten las políticas en materia de inmigración y retorno.

Consejo de Caza de Cataluña

Asesorar en materia de caza al DARP

Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Espai permanent de coordinació entre entitats, població local i el Parc per a la co-gestió de l'estr...

Próximo encuentro
 • Fecha
 • 23 mayo 2024  ·  18:00 - 20:00
 • 26/10/2021
 • Consejos de participación: 1
Mesa de la Bicicleta

Espacio para la deliberación en torno a la mobilidad sostenible

Consejo para el uso sostenible del Agua

Espacio de valoración sobre la aplicación del Plan de apoyo al Tercer Sector Ambiental

Taula de participació social

La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari actua com a òrgan consultiu i de rel...

Mesa de Calidad del Aire en el Campo de Tarragona

Intercambiar información entre sus miembros en materia de calidad del aire y de los efectos que las ...

Consejo de las Personas Consumidoras de Cataluña

Órgano de representación y consulta de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.        ...

Mesa Sectorial Agraria de la Huerta

Interlocutor interprofesional del sector de la Huerta con el DARP

Observatorio de la Seguridad viaria

Impulsar las políticas de seguridad viaria que contribuyan a la reducción de la siniestralidad en la...

Estrategia Integral para abordar el Sinhogarismo en Cataluña

Crear un marco d'actuación común que defina las metodologías a emplear en la atención del colectivo ...

Consejo de Seguridad de Cataluña

Órgano consultivo y de participación a Cataluña, con el objetivo de mejorar la seguridad con iniciat...

Comisión de seguimiento de la implantación del Plan operativo para la atención de las personas con Síndromes de Sensibilidad Central

Realizar el seguimiento del despliegue territorial del Plan operativo, para garantizar la asistencia...

Mesa del Turismo de Cataluña

Órgano colegiado, consultivo, de colaboración y asesoramiento al Departamento competente en materia ...

Consejo Asesor de la Vivienda de Cataluña

Actuar como órgano consultivo y asesor de la Generalitat de Cataluña en materia de vivienda.

Yo Pregunto

Destacamos: Haz una pregunta a la Consellera de Salut, Alba Vergés

Enviad vuestras dudas e inquietude...

Comisión para la sostenibilidad de las Tierras del Ebro

Espacio de participación, consultivo, asesor y de concertación con el objetivo de asegurar la futura...

Consejo de Salud de Cataluña

Asesoramiento, consulta, seguimiento y supervisión en el ámbito de la salud, en todo el territorio

 • Consejos de participación: 1
Consejo de Profesiones Sanitarias de Cataluña

Órgano permanente de asesoramiento, consulta y participación del Departamento en el establecimiento ...

Comisiones de desembalse de la Agencia Catalana del Agua

Espacios para la deliberación sobre la gestión de las masas de agua de cada cuenca

Mesa Sectorial Agraria de la Producción Agraria Ecológica

Interlocutor interprofesional del sector de la producción agraria ecológica amb el DARP

Consejo Rector del Plan Nacional de Juventud de Cataluña

Velar por el diseño, la aplicación y el seguimiento del Plan Nacional de Juventud de Cataluña (PNJCa...

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza de Freser-Setcases

Asesoramiento y consulta de la Dirección Técnica de la reserva de caza.

Consejos de Participación Territorial de Salud

Órganos de participación comunitaria territorial de las regiones sanitarias y de los sectores sanita...

Consejo Asesor de espectaculos públicos y actividades recreativas

Órgano colegiado consultivo y asesor que facilita la participación de ciudadanos y sectores interesa...

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caza de la Encanyissada

Asesoramiento y consulta de la Dirección Técnica de la reserva de caza.

Comisión Asesora sobre la publicidad de productos sanitarios dirigida al público

Informar y asesorar sobre la publicidad de los productos sanitarios y productos sanitarios para diag...

Consejo General de Participación de l'ICS

Órgano colegiado de participación comunitaria con el fin de asesoramiento, consulta y supervisión de...

Consejo Asesor de Políticas de Juventud

Asesoramiento en la elaboración, implementación y evaluación del Plan Nacional de Juventud de Catalu...

Organigrama