" class="part-icon-bars">

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

#CogestióBEmpordà Usos i activitats de l'espai marí protegit Natura2000 "Litoral del Baix Empordà"

Canvis a "Grup de Treball de Comunicació"

Mode de vista de comparació:

Títol (Català)

 • +Grup de Treball de Comunicació
 • +Grup de Treball de Comunicació
Esborrats
Addicions
 • +Grup de Treball de Comunicació
Esborrats
Addicions
 • +Grup de Treball de Comunicació

Títol (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Títol (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Descripció (Català)

 • +

  L'ordre del dia és el següent:

  1. Decisió sobre si hi ha apartats que "desapareixeran" del portal participa i ja només estaran a la web de la Taula
  2. Com actualitzarem la web?
  3. Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
 • +<p>L'ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Decisió sobre si hi ha apartats que "desapareixeran" del portal participa i ja només estaran a la web de la Taula</li><li>Com actualitzarem la web?</li><li>Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.</li></ol>
Esborrats
 • Com actualitzarem la web?
 • Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
Addicions
 • +

  L'ordre del dia és el següent:

  1. Decisió sobre si hi ha apartats que "desapareixeran" del portal participa i ja només estaran a la web de la Taula
  2. Com actualitzarem la web?
  3. Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.
Esborrats
Addicions
 • +<p>L'ordre del dia és el següent:</p><ol><li>Decisió sobre si hi ha apartats que "desapareixeran" del portal participa i ja només estaran a la web de la Taula</li><li>Com actualitzarem la web?</li><li>Jornada sobre "Cogestió turística per a la preservació del medi marí al Litoral del Baix Empordà.</li></ol>

Descripció (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Descripció (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Dia i hora d'inici

 • +2023-02-01 17:00:00 +0100
 • +2023-02-01 17:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2023-02-01 17:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2023-02-01 17:00:00 +0100

Dia i hora de finalització

 • +2023-02-01 19:00:00 +0100
 • +2023-02-01 19:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2023-02-01 19:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2023-02-01 19:00:00 +0100

Adreça

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Ubicació (Català)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Ubicació (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Català)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions
Autoria de la versió
Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
Versió creada el 20/01/2023 12:51