" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la transposició de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual a través de la legislació catalana i com millorar l’eficàcia de l’actuació administrativa en relació amb els mitjans de comunicació audiovisual, en particular l’activitat audiovisual sense títol habilitant i els mitjans sense ànim de lucre, comunitaris o no.

Objectiu de la consulta


Conèixer propostes per:

  • Desenvolupar l’autorregulació en el sector dels serveis de comunicació audiovisual, serveis de plataformes de vídeo associades als mitjans digitals serveis d’intercanvis de vídeos a través de plataforma i serveis de mitjans socials .
  • Millorar l’eficàcia dels procediments d’inspecció, sanció i control establerts per la llei, en particular, en quins casos pot ser més efectiva la terminació convencional.
  • Desplegar la Directiva de serveis de comunicació audiovisual en relació amb els continguts (protecció contra continguts que inciten a l’odi i el terrorisme, protecció de menors, garantia dels continguts i de la integritat dels programes i serveis audiovisuals, garantia d’accés per a persones amb discapacitat).


Preguntes per orientar les aportacions


  1.  Hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...)
  2. S’haurien de preveure altres objectius diferents dels proposats?
  3. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?
  4.  Com es pot fer efectiva l’autorregulació en els àmbits coberts per la proposta de l'Administració (p. ex.comunicacions comercials audiovisuals, serveis de comunicació sense ànim de lucre, comunitaris i no comunitaris)?
  5.  Quines mesures es poden aplicar per millorar la protecció de l’audiència (menors, persones amb discapacitat, continguts d’interès general, lluita contra continguts que inciten a l’odi o al terrorisme, etc.)?
  6. Considereu que els mecanismes existents en matèria de control, inspecció i sanció en matèria de prestació de serveis de comunicació audiovisual, inclosos dels que no tenen títol habilitant, són suficients? Si considereu que no ho són, quins proposeu?

Propostes Veure tots (31)

En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
En avaluació
En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de mitjans...
En avaluació
Entre les facultats d'aquest òrgan es podria incloure que sigui informat dels projectes de plecs...
En avaluació
Aquest règim ha d'evitar mesures oneroses que dificultin l'accés de les entitats amb menors...
Veure tots (31)
Qui hi participa Tota la ciutadania, en especial professionals dels mitjans de comunicació i altres àmbits vinculats amb l’objecte de la llei, experts acadèmics en l’àmbit de la comunicació audiovisual, col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats i mitjans de comunicació públics i privats
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 24 de Juliol de 2019
Data de finalització 09 de Octubre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-258

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ComunicacioAudiovisual/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

26

Participants

250

Seguidores

20

Comentaris

31

Propostes

53

Adhesions