" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret de declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades i d’aprovació del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge

Fase 2 de 2
Retorn 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Nom artificiós del Parc Natural. Fins on arriba Prades?

02/01/2023 19:16  

El nom “Muntanyes de Prades” confon. Arbolí no és Prades. Poblacions com Alforja, Vilaplana o L'Aleixar poden sentir-se part de la Serra de La Mussara, però en cap cas de la Serra de Prades.

Serra de La Mussara o Serra de Prades son topònims coneguts i utilitzats històricament. Un nom com "PARC NATURAL DE LA MUSSARA I PRADES" sembla més acurat.

També, incloure "La Mussara" al nom del Parc està més alineat amb un dels objectius buscats: la conservació dels valors culturals.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2023-01-86434
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/f/3652/proposals/86434/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPrades/f/3652/proposals/86434/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Imatges relacionades

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Em sembla bé, no és cap anomalia utilitzar un nom compost. En tenim exemples: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, etc.

"PARC NATURAL DE LA MUSSARA, PRADES, BOSCOS DE POBLET, VALLS DEL BRUGENT, SIURANA I GLORIETA?.....no es tot massa llarg per posar un nom per que to-hom es senti representat? Personalment el nom de PARC NATURAL DE LES MUNTANYES DE PRADES, ja em sembla bé.

Que jo sàpiga, "Muntanyes de Prades" no ha existit mai, ni administrativament ni com a topònim (Serra de Prades, si).
Prades és un poble més dels 22 municipis que conformarien el Parc... Sembla que el més gran es menga el més petit.

Si tenim en compte que dins de les Muntanyes de Prades ja existeix una zona protegida (i amb més grau de protecció que parc natural) com és el paratge natural de Poblet, crec que seria convenient el nom de Parc Natural de les Muntanyes de Prades i Poblet.

Conversa amb josepM

Si mirem els origens del comtat de Prades i els seus limits (_) ,crec que el nom que mes li escau es el de MUNTANYES DE PRADES i POBLET (que no estava dintre del comtat ) .
(_)El comtat de Prades va ser creat per la donació que va fer el 1324 Jaume II a favor del seu fill Ramon Berenguer. La donació es feia de "Totas montaneas nostras vocatas de Prades, in Cathalonia situatas, cum vila de Prades et castro ac vila de Ciurana, et aliis castris, villis, locis ipsarum montanearum de Prades" (totes les nostres muntanyes anomenades de Prades, situades a Catalunya, amb la vila de Prades i el castell de la vila de Siurana i altres castells, viles i llocs d'aquestes muntanyes de Prades) i comprenia els llocs, castells i viles de Prades, Siurana, Capafons, la Febror, Ulldemolins, Albarca, Vilanova de Prades, Cornudella, Arbolí, Aleixar, Vilaplana, Maspujols, Mont-ral, Samuntà, la Riba, Cabrera, Farena i La Musara. L'extensió total del comtat era de 1.158 km2.

Editat

Si. Peró ara el problema es que s'ha d'afagir una altre serra "Serra de La LLena" i que alguns, amb tot el dret, ja comensen a reivindicar'ho. Aveure com es pot encavir tot plegat. PARC NATURAL DE LES MUNTANYES DE PRADES, POBLET I SERRA DE LA LLENA ?

El Comptat de Prades ja incloïa la Serra de la Llena . Aquest territori amb totes les seves serres ja es coneixia com les MUNTANYES DE PRADES despres de la reconquesta . O sigui que el perimetre del PN es casi el mateix que el del comtat .Per aixo proposo adoptar el nom historic del comptat de Prades per evitar mes especulacions .

Retrocedir a la época del Comtat de Prades per justificar el nom d'un PN és extravagant i pretensiós. En la vida de tots els presents, i varies generacions anteriors, les muntanyes de l'Aleixar, Vilaplana, Arbolí, Alforja,...no son "de Prades".

Doncs vinga que es digui : PN de la Serra de la Mussara , Serra de la Llena , Bosc de Poblet , Serra Alta , Serra llarga , Serra Gran , Motllats ,Tossal de la Baltasana , Serra del Bosc ,Cingles d'Arboli , Cingles de Ciurana ,Cingles de La Gritella , Serra del Pou ; Serra Alta ,.......

The Prades County already included the Serra de la Llena. This territory with all its mountain ranges was already known as the PRADES MOUNTAINS after the reconquest. In other words, the perimeter of the PN will be the same as that of the county. That is why I propose to adopt the historical name of the county of Prades to avoid further speculation.
https://lulapk.com/alight-motion-preset-link/

Some companies specialize in assisting with timeshare resales. Be cautious and research thoroughly before engaging with any resale company to avoid potential scams.
Regard,
https://www.mytimeshareexitreviews.com/

Editat

Prioritizing health maintenance becomes increasingly vital for individuals aged 40 and over, acknowledging the unique challenges they face in comparison to younger demographics within the fitness industry https://fitover40dallas.com/. Men and women in this age group encounter distinct needs, wants, and goals, shifting their focus from mere vanity to the pursuit of longevity. The emphasis lies not only on appearance but on sustaining the energy required for familial responsibilities, ensuring mobility, and enhancing overall well-being in the later stages of life.

You're looking for effective cleansers, rejuvenating serums, or advanced treatments, Zo Skin Health offers a diverse portfolio to cater to your specific needs. As individuals increasingly prioritize their skincare routines, Zo Skin Health remains a trusted choice for those seeking results-driven and science-backed solutions to achieve radiant and healthy-looking skin.
Source: https://www.beauty-and-relax.ch/zoskinhealth

Editat

Prioritizing health maintenance becomes increasingly crucial for individuals aged 40 and above, recognizing the distinct challenges they confront compared to younger demographics in the fitness
https://chrisownbey.com/ industry. Men and women in this age bracket have unique needs, desires, and goals, redirecting their focus from mere aesthetics to the pursuit of longevity. The emphasis is not solely on appearance but on sustaining the energy needed for familial responsibilities, ensuring mobility, and enhancing overall well-being in the later stages of life.

No hi ha una relació directa entre "Nom artificiós del Parc Natural" i "iv therapy", ja que es refereixen a àmbits totalment diferents: el primer fa referència a la designació artificial d'un parc natural, mentre que el segon és una teràpia intravenosa relacionada amb la salut.

https://vivatherapy.com/

El "Nom artificiós del Parc Natural" pot ser una denominació atribuïda per reflectir la gestió humana d'un espai natural, evidenciant la intersecció entre la preservació de la natura i la influència humana en la conservació del medi ambient.

https://www.howuae.ae/ratibi-card-salary-check/

Comentari esborrat el 13/02/2024 13:17

Revitalize your body and mind with Viva IV Therapy, delivering a boost of essential nutrients and hydration for optimal wellness.
https://vivatherapy.com/

Stay informed and in control of your visa status effortlessly with ICA Smart Service visa status, providing seamless updates and convenient access to visa-related information anytime, anywhere.

https://www.howuae.ae/ica-smart-services-visa-validity-check-steps/

delta executor apk is the Roblox game expert for those players who are wish to partake in their unwinding time which grants to a substitute degree of qualities and krnl https://deltaexecutor.io/

krnl is truly outstanding and dependable Roblox takes advantage of used to get a benefit by utilizing taking advantage of the weaknesses of the content. https://krnl.vip/

yes name can be that. still recommended to get roblox game https://hydrogenexec.com/ because its a great game to play

amazing knowledge you shared visit moxie law group for personal injury lawyer Moxie Law Group delivers unparalleled advocacy for those seeking compensation for their injuries. When it comes to navigating complex legal matters, trust in Moxie Law Group to fight tirelessly on your behalf https://moxielawgroup.com/

Being the best Roblox exploit, the delta executor serves a huge community. It is important to stay up to date for any new update. Visit now, https://deltaexecutors.com/

Manok Na Pula Mod APK is the famous cockfighting game where two roosters fight and the fight continues until one rooster remains. Visit this site now to download this amazing game, https://manoknapula.com/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...